Министерството на финансите продаде тази година облигации за 900 млн. лева

Министерство на финансите сграда

През тази година Министерството на финансите проведе четири аукциона за продажба на лихвоносни държавни ценни книжа (съкровищни облигации), показват данните от Българската народна банка. Два от тях бяха през април и по един през месец май и юни. В тях са акумулирани общо 900 млн. лева. Средната годишна доходност на всеки следващ аукцион е била по-висока.

Прави впечатление големия интерес  към тези аукциони, както и това, че

допуснатите до участие поръчки бяха на много по-висока стойност – 1 580 002 000 лева.

През април продажбите бяха от емисията с BG 20 300 24 116, чийто падеж е на 17 април 2027 година. В първия акуцион на 15 април бяха продадени книжа за 200 млн. лева при средна годишна доходност от 3.01 процента. На втория – на 27 май, бяха изкупени облигации за 300 млн. лева при по-висока средна годишна доходност от 3.21 процента.

През месец май се проведе един аукцион от емиисята с BG 20 400 24 213. На 13 май, се продадоха книжа за 200 млн. лева при средна годишна доходност от 3.35 процента.

Втория аукцион от същата емисия беше на 12 юни. В него бяха предложени и изкупени ценни книжа за 200 млн. лева

при средна годишна доходност от 3.54 процента.

От БНБ посочват, че и по двете емисии предложеното от Министерството на финансите количество облигации ще се увеличава чрез продажба на допълнителни количества от тях.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст