Стимулират се инвестициите във високотехнологични производства

министърът на икономиката и индустрията д-р Петко Николов

Сред водещите приоритети за страната ни са запазването на икономическата и финансовата стабилност в страната и продължаване на дейностите по присъединяване на България към Шенген, еврозоната и ОИСР. Това отбеляза министърът на икономиката и индустрията Петко Николов на Осмата годишна среща на Българския форум на бизнес лидерите с посланици.

Той посочи, че ковид пандемията и военните конфликти са показали на Европа, че икономическата сигурност не е даденост, че трябва да бъдем обединени, за да можем да гарантираме устойчивото икономическо развитие на държавите.

Министър Николов подчерта, че инфраструктурната свързаност, енергийният сектор, дигитализацията и ИТ секторът са ключови за развитието на цяла Европа. А

инвестициите в инфраструктурата, в зелената свързаност и в индустриалните зони са ключови

за региона.

Той бе категоричен, че развитието на икономиката ни е тясно обвързано с основните хоризонтални приоритети на Европейския съюз за ускорена цифровизация и интегриране на моделите на кръговата икономика.

„Политиката ни е насочена към стимулиране на инвестициите във високотехнологични производства, пазарното внедряване на иновациите и въвеждане на нови технологии, както в производствените процеси, така и в създаването на нови продукти и услуги, за изграждане на конкурентоспособна, ресурсно-ефективна нисковъглеродна индустрия“, изтъкна икономическият министър. Задено с това се работи за създаване на благоприятна институционална среда за работа на бизнеса, включително чрез

изграждане на екосистема от индустриални паркове в цялата страна.

Това ще става чрез изграждане на подготвени индустриални терени и създаване на условия за развитие на научноизследователска и развойна дейност.

Министър Николов бе категоричен, че каквито и цели да си поставяме, няма как да ги постигнем без да развиваме и човешкия потенциал.

„Развитието на кадрите е дългосрочно решение

и основните предизвикателства пред бизнеса са свързани именно с това“, отбеляза той.

Внимание се отделя както за равномерно развитие на всички региони на страната, така и на секторното измерение за привличане на инвестиции в дейности с висока добавена стойност. По думите му, Европа разполага с всички предпоставки да стане един от лидерите във високотехнологичните сектори, а България и секторите мехатроника, електроника и микроелектроника могат да имат важна роля в този процес.

А компаниите, независимо дали са български или чуждестранни, могат да разчитат на институционална подкрепа от страна на Министерството на икономиката и индустрията, посочи министър Николов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст