Все още няма резултати от проверката в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за фиктивните дипломи

Все още няма резултати от проверката в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за фиктивните дипломи

Все още няма резултати от проверката в Югозападния университет „Неофит Рилски“ за фиктивните дипломи. Това съобщи служебният министър на образованието Галин Цоков. “Проверката беше преди 10-ина дена, колегите приключиха миналата седмица, още няма резултати и анализ от тяхната работа”, каза в Благоевград Цоков, цитиран от БТА. Той допълни, че тъй като проверката е поръчана от прокуратурата, всички събрани материали ще бъдат предадени именно на прокуратурата.

„Ръководството на ЮЗУ е оказало пълно съдействие на колегите, както обеща ректорът, както и новото ръководство на университета оказа пълно съдействие при изясняване на обстоятелствата и по някакъв начин отстраняване на нередностите при проверката, която бе проведена преди няколко месеца“, уточни служебният образователен министър.

През декември миналата година окръжната прокуратура в Благоевград се самосезира по повод изнесени в медиите данни за корупционни практики в Правно-историческия факултет на Югозападния университет. В публикациите се съдържа информация за нанасяни оценки на студенти без положени изпити, фалшифициране на подписи, издаване на дипломи без полагане на изпити.

През януари тази година станаха ясни резултатите от проверка на МОН в университета, разпоредена от Цоков. Бе констатирано, че голяма част от учебната документация в Правно-историческия факултет се води непрецизно, некоректно, допуснати са редица технически грешки, поправки на заглавия на дисциплини, грешки в хорариума, както и в ECTS кредитите по отделните дисциплини.

От проверените главни книги на специалностите „История“, „История и археология“ и „Архивистика и информационна сигурност“ – на случаен принцип, от випуск 2015 до випуск 2020, комисията е установила 58 случая на нарушение на изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. В допълнение към посочените по-горе нарушения липсват изпитни протоколи, но от тях са били нанасяни оценки в главните книги. В други случаи липсват номера и дати на изпитни протоколи, както и оценки по определени дисциплини. Има коригирани текстове с коректор, неподписани оценки и невписани оценки в главната книга при издадени дипломи.

От проверените главни книги по специалността „Право“ с всички студенти – редовно обучение, записани от 2015 година до 2018 година, комисията е установила 80 случая на нарушение на Закона за висшето образование и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Сред нарушенията са: обучение в съкратени срокове, преместване от друго висше училище от друга специалност, неспазване на продължителността на обучението, неспазване на хорариума по задължителните дисциплини, както и признаване на изпити от една образователно-квалификационна степен в друга.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст