След протест екоминистерството иска от сръбските си колеги редактиран доклад за ОВОС за мините в Босилеград

екоминистерството, петър димитров

След като пред екоминистерството се проведе протест, организиран от сдружение „Балканка“, с искане за оставката на служебния министър Петър Димитров заради това, че не прави нищо по проблема със замърсяването на реките Драговищица и Струма от рудодобива в района на Босилеград, на сайта на ведомството се появи ново съобщение.

То се отнася до инвестиционния проект за разширяването на мина “Подвирови” и за изграждането на нова мина “Поповица” до нея, в района на босилеградското село Караманица и по-конкретно до изготвения от сръбското министерство на околната среда и водите доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

От екипа на министър Петър Димитров посочват, че в доклада за ОВОС не са застъпени и не са оценени изчерпателно и подробно възможните значими въздействия на инвестиционния проект върху околната среда в трансграничен аспект. Не са разгледани детайлно въздействията върху повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите във водосбора на река Драговищица на територията на Република България. 

В Доклада не са идентифицирани, разработени и предложени достатъчно подходящи мерки за намаляване и ликвидиране на възможните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

Това е причината от екоминистерството да не дават положителна оценка за допустимост на инвестиционното предложение „Разработване на оловни, цинкови и медни руди от мини „Подвирови“ и „Поповица“ в района на Караманица, община Босилеград“.

В заключение от екипа на Петър Димитров посочват, че ще настояват да бъдат отстранени всички забележки  по доклада, както и да бъде организирано обществено обсъждане и на територията на Република България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст