Изложба „Модерни практики и методи на дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари фотографии“

Избиране на Изложба „Модерни практики и методи на дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари фотографии“ Изложба „Модерни практики и методи на дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари фотографии“

Интерактивна изложба и интернационална конференция „Модерни практики и методи на дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари фотографии“. Те са организирани от Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография и партньори от три европейски страни в рамките на проект Дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари книги (Лаборатория за дигитална реставрация) по програма Еарзъм + . Основна цел на проекта е да систематизира, интегрира и разпространи съвременни практики за дигитализация, дигитална реставрация и експонация на старинни фотографии. Как дигиталната реставрация съхранява, обновява и експонира културното наследство. Най-ценният приоритет на проекта е включването на фотографски колекции в дигиталния Европейски информационен фонд. По време на конференцията бяха представени създадените продукти в хода на реализация на проекта – обучителен филм, ръководство за дигитализация, дигитална реставрация и експонация на стари фотографии, отворена гъвкава система за самообучение и др. В конференцията взеха участие над 35 интернационални утвърдени специалисти в областта на фотографията. Събитието беше открито от Проф. д.ф.н Иванка Янкова, д-р инж. Росен Петков и д-р Сандра Блажева координатор на проекта. Проф. д-р Тереза Тренчева прочете поздравителен адрес от ректора на УНИБИТ Проф. дн Ирена Петева.

Георги Дичев и д-р Сандра Блажева представиха проекта Лаборатория за дигитална реставрация в началото на конференцията. Проектът се стреми да подобри способностите на фотографи, архивисти, ръководители на малки фотоателиета, фотоархиви, студенти и преподаватели в областта на фотографията, библиотекари от малки библиотеки, архиви, читалища, музеи, манастири и други, работещи в областта на дигитализацията и съхранението на снимки чрез обучение и ресурси, като по този начин се гарантира дългосрочното съхранение на тези важни културни и исторически артефакти. Бяха разгледани теми като „Дигитализация и промоция на фотографски колекции“ от д-р инж. Росен Петков, домашни и непрофесионални маломилетрови филми – имат ли място в технологичния 21 век?” Калоян Здравков, Регионална библиотека – Велико Търново, България, Дигитализиране на старинни пощенски картички от Ниш“ Дипл. инж. Александра Аджич и Соня Сукович, Нишка градска библиотека – Стефан Сремач, Сърбия и др.

Д-р Боян Блажев откри интерактивната изложба. Тя представя примери за съвременен начин за експонация на дигитализирани фотографии. Идеята на изложбата е да демонстрира модерен подход в презентирането на стари фотографии, които да отговарят на съвременния информационен език.

Целта на проекта е свързана с успешното валидиране и надграждане на цифровите умения на работниците, която може да се постигне чрез непрекъснато обучение и квалификация/преквалификация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст