Банката на холдинг “Доверие” планира дивидент от по 89.35 леи за 2023 г.

Пари Уеб Медия Груп дивидент печалба акционери стара планина холд ХЕС възнаграждение куантум декотекс услуги портови флот

Молдовската “BC Moldindconbank” S.A., в която “Доверие – обединен холдинг” АД има дял от 78.21 процента от капитала, предвижда изплащане на дивиденти на акционерите на банката в размер на 89.35 молдовски леи (MDL) за една акция или в общ размер на 441 805 102.95 MDL от годишната нетна печалба за 2023 година.

Това става ясно от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на втората по големина банка в Молдова, която е с най-добре развитата банкова мрежа и висока репутация на международния финансов пазар. То ще се проведе на 28 юни.

Изплащането на дивиденти ще бъде извършено във формата на парични средства

на лицата, включени в списъка на акционерите на BC „Moldindconbank” S.A., които имат право да получат дивиденти, изготвен към 28 юни.

Предвидено е изплащането на сумите съгласно взетото решение да бъде извършено в рамките на законоустановения срок.

Преди това общото събрание трябва да приеме годишния финансов отчет на банката за 2023 година и годишния доклад на Надзорния й съвет за миналата година.

В дневния ред е и точката  за одобряване на одиторско дружество, което да извърши задължителен одит и свързаните с него услуги и определяне размера на възнаграждението за тези услуги. Предлага се одобряване на „Moore Stephens KSC” S.R.L. като одиторско дружество, което да предостави услугите по задължителен одит на финансовия отчет на BC “Moldindconbank“ S.A за 2024 година.

Предвижда се и одобряване на Правилника за дейността на Надзорния съвет на банката в нова редакция,  като същият ще влезе в сила от датата на одобрението му. От тази дата Правилникът за дейността на Надзорния съвет на BC „Moldindconbank” S.A., одобрен с решение на извънредното общо събрание на акционерите й от 26 ноември 2020 г. се отменя.

Заедно с това и точки 3.1 – 3.2 от този документ относно размера на възнагражденията, плащанията и обезщетенията на членовете на Надзорния съвет на BC „Moldindconbank” S.A.”, одобрен с решение на извънредното общо събрание на акционерите на банката от 29 януари 2020 г., със съответните изменения в тях, също се отменят.

„Доверие – обединен холдинг” чрез свързано лице – “Доверие – инвест” ЕАД, притежава 3 885 536 броя акции с право на глас в молдовската банка.

„Доверие – обединен холдинг“ получи 28.2 млн. лева като дивидент от печалбата за 2022 година

от молдовската банка BC Moldindconbank S.A.

Новината за дивидента от дъщерната банка бе забелязано от инвеститорите и донесе лек интерес към книжата на “Доверие – обединен холдинг”. В сравнение с вчера цената им се повиши с 2.56% и сега се търгуват по 8.60 лева за един брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст