БФБ ще плати дивидент и ще увеличи капитала си със собствени средства

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

„Българска фондова борса“ АД (БФБ) ще увеличи капитала си чрез вътрешни ресурси. Това е решено на проведеното днес годишно общо събрание на акционерите. Източник на увеличението са собствени средства на дружеството, включващи допълнителни резерви и неразпределена печалба за минали години.

Съгласно приетото от акционерите решение, предвидено е издаването на 6 582 860 нови акции, които ще бъдат разпределени между настоящите акционери в съотношение 1:1. Акционерите, които придобият акции до 14 дни след решението на годишното общо събрание, също ще имат право да участват в разпределението на новите акции.

Друго важно решение на общото събрание касае разпределението на реализираната печалба за 2023 година. По предложение на ръководството на БФБ,

цялата нетна печалба от 1 948 526.56 лева за миналата година се разпределя за изплащане на дивидент,

равняващ се на 0.296 лева на акция.

Към момента БФБ е с пазарна капитализация от близо 100 милиона лева.

Министерството на финансите е най-големият акционер с 3 295 000 акции, представляващи 50.05% от капитала.
„Дивидентът и значителното увеличение на капитала подчертават нашия ангажимент за предоставяне на стойност на нашите акционери и укрепване на пазарната позиция на „БФБ-София“, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на борсовия оператор.

Годишното общо събрание на акционерите прие докладите на съвета на директорите за дейността на БФБ през 2023 г., одобри годишните финансови отчети за 2023 г. и докладите на регистрирания одитор.

Съгласно дневния ред бяха обсъдени промени в устава на дружеството и актуализираната бизнес програма за периода 2023-2027 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст