Електроенергийната група на “Еврохолд” рефинансира дълг за 500 млн. евро

Еврохолд сграда варанти

Компаниите, чрез които „Еврохолд България“ АД притежава дружествата от групата „Електрохолд“ – Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) и Еastern European Electric Company II B.V. (EEEC II), рефинансираха успешно съществуващ дълг за приблизително 500 млн. евро. Той беше привлечен за придобиването на  бизнеса на „ЧЕЗ Груп“ в България през 2021 г., неговото последващо развитие и инвестиции в енергийния бизнес. Това обявиха от „Еврохолд“.

EEEC B.V и EEEC II B.V. успешно приключиха финансираща сделка за нов петгодишен синдикиран обезпечен заем в размер на 460 млн. евро и допълнително дългово финансиране за още 65 млн. евро със срок на изплащане пет години и три месеца.

Набраните средства от новото финансиране са използвани за

рефинансиране на съществуващия синдикиран заем

в размер на 360 млн. евро на ниво EEEC B.V. и задължения в размер на 125 млн. евро на ниво EEEC II B.V, както и за капиталови разходи в рамките на дъщерните енергийни дружества в подготовка за либерализацията на пазара на електроенергия.

С новото финансиране се постигат по-добри условия, включително спестяване на разходи за лихви, до падежа през 2029 година.

То също така предвижда по-плавен график за погасяване на дълга при облекчени условия, съобразени с дейността на енергийната група и отчитащи добрите ѝ резултати, постигнати през последните няколко години след придобиването ѝ от групата на „Еврохолд“. Отпада и необходимостта от гаранции от компанията-майка – „Еврохолд“.

Новопривлеченото финансиране включва и финансиране на капиталови разходи (CAPEX) в размер на 15 млн. евро, предоставено от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за „ЕРМ Запад“ ЕАД, дъщерното електроразпределително дружество в групата, с цел обновяване и развитие на енергоразпределителната мрежа, което ще ускори инвестиционната програма на дружеството с оглед предстоящата либерализация на електроенергийния пазар.

J.P. Morgan SE, една от водещите инвестиционни банки в света, която структурира финансирането на придобиването на активите на „ЧЕЗ Груп“ в България през 2021 г., действа като първоначален упълномощен водещ организатор и поемател (bookrunner) по новите инструменти за дългово финансиране. Участници в синдиката са още осем други водещи кредитни и финансови институции – ЕБВР, Eurobank Private Bank Luxembourg, Bank of China Luxembourg, Пощенска банка (Юробанк България), „Уникредит Булбанк“, „Райфайзенбанк Интернешънъл“, ОББ и „ДСК Банк“. В структурирането на финансовата операция участва и инвестиционното подразделение на „Еврохолд“ – „Евро-Финанс“ АД.

Правни консултанти по сделката са Morrison & Foerster, Linklaters LLP, Loyens & Loeff, STZ Law, Boyanov & Co. Сред останалите финансови консултанти са още the Bank of New York Mellon, the BNY Mellon Corporate Trustee Services и GLAS Trust Corporation Limited.

С новия синдикиран заем, „Еврохолд“ си осигурява стабилен дългосрочен финансов ресурс

и необходимите средства за реализиране на стратегията и програмата за развитие на електроенергийния бизнес. „Успешната емисия потвърждава статута ни на емитент от висок ранг. Тази сделка е и потвърждение за успешната ни стратегия за развитие на енергийния бизнес. Ще продължим да инвестираме активно в електроенергийните ни подразделения и да интегрираме най-съвременни технологии, като модернизираме електроразпределителната мрежа и осигуряваме надеждни, качествени и сигурни услуги, придържайки се същевременно и към устойчиви практики в дейността”, коментира Васил Стефанов, ръководител “Сливания и придобивания” в „Еврохолд“.

„Еврохолд България“ АД е водеща енергийна и финансова група

с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава.

„Еврохолд“ е собственик на „Електрохолд“ – водеща електроенергийна група в България, притежаваща един от най-големите дистрибутори, доставчици и търговци на електроенергия в страната, с над 3000 служители и почти 3 млн. потребители. „Еврохолд“ е собственик и на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, една от големите застрахователни групи в региона. Групата предоставя пълен спектър от застрахователни услуги, оперира в 11 държави в Европа и има над 2000 служители.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст