Нов комплекс с над 50-метрови кули ще „краси“ бул. „Черни връх“

черни връх

Бургаската строителна компания „Артстрой 1 Инвестмънт” ще вдига нов мегабилдинг на мястото на бившия завод “Витоша” в София. Теренът на бул. „Черни връх“ (30.2 дка) е единственото “нещо”, което остана от приватизираното преди четвърт век най-голямо шивашко предприятие в страната с дългогодишен опит в производството и продажбата на униформени, предпазни и работни облекла.

Разрешението за строеж (№294) е издадено от главния архитект на Столична община на 20 ноември и влиза в сила на 8 декември 2023 г., но т. нар. широка общественост научи “благата вест” не от съответните длъжностни лица и компетентни ведомства, а от тружениците на медийния фронт. В случая – от колегите, списващи независимия специализиран портал за архитектура, строителство и дизайн citybuild.bg.

През 1999 г. предприятието беше придобито от консорциума “Света София” , създаден през 1996 г. като приватизационен фонд (бел. ред. – сред неговите акционери по онова време са бъдещият премиер Иван Костов, бъдещият кмет на столицата Стефан Софиянски и бъдещият шеф на приватизацията в качеството му на министър на промишлеността – вече покойният Александър Божков). За

придобития пакет от 81 869 акции, новите собственици вадят малко над 245 000 долара.

Строителството на завод „Витоша“ е завършено през 1973 година. Съществуващите сгради условно се състоят от две високи тела – „Вълнен“ корпус на пет етажа (на север) и „Памучен“ корпус на шест етажа (на юг), свързани с двуетажни конструкции.

Подготовката за реализацията на проекта е започнала още преди две години, когато през август 2022 г. изменението на плана за регулация и застрояване за терена е пратено в НАГ от район „Лозенец“ с удостоверение, че няма постъпили възражения срещу инвестиционното предложение за нов комплекс на мястото на бившия текстилен завод на бул. „Черни връх“ 47 и парцела под него.

Кметът на района Константин Павлов е поискал транспортен анализ и такъв е представен и приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на 20 февруари 2023 година.

Подробният устройствен план е приет от ОЕСУТ (като точка 5) на 19 април 2023 година.

На 25 май главният архитект на Столична община Здравко Здравков одобрява изменението на плана за регулация на имота, като

заповедта е без указание за провеждане на обществено обсъждане

от страна на „Лозенец“ и районните общинари добросъвестно заобикалят изискванията както на Закона за устройство на територията (ЗУТ), така и на Административния процесуален кодекс (АПК). Тоест – тъй като в проекта, кръстен с лъстивото именце “Витоша Арт”, не са предвидени намалени отстояния, заповедта не е обявена на съседи през улица. 

От регистъра с данни за извършване на процедурите по ОВОС се вижда, че на 14 септември 2023 г. РИОСВ-София

излиза с решение бъдещото строителство да се размине и с ОВОС,

защото… няма значение защо, минало – заминало!

Визата за проектиране е издадена на 20 септември миналата година. След организиран от инвеститора вътрешен конкурс е било избрано и проектантското бюро. Изменението на плана за регулация и застрояване е изготвено от инж. Златан Златанов и арх. Кристина Бужева.

Ако съдим по визата за проектиране на главния архитект Здравков, който очевидно се е спазарил да остане на поста си въпреки смяната на караули на „Московска“ № 33, той я е изпълнил напълно в унисон с намеренията на инвеститора. А те са

общата разгъна застроена площ на надземното застрояване да е 107 000 кв. м,

а на подземно ниво – 62 000 кв. метра. Планира се изграждането на 547 апартамента, от които 219 ще са едноспални, 254 – двуспални, 62 – триспални, а 12 ще са луксозни триспални и пентхауси.

Според проектът, представен в РИОСВ, двата съществуващи корпуса на завод “Витоша” ще бъдат запазени и преустроени в офис сгради. Свързващите двуетажни сгради между тях обаче ще бъдат съборени. “На тяхно място, както и на останалата част от имота, ще бъдат построени няколко нови секции, свързани помежду си в една обща сградна структура. Под новата сграда е предвиден подземен паркинг на 3 нива. В средата на имота ще бъде организирано градско парково пространство с отворен достъп и за граждани, които не живеят в комплекса“, пише в обяснителната записка към проекта.

На практика

намеренията на инвеститора са да вдигне още четири сгради.

Всяка от тях ще е с кота корниз 50 м и кота било 54.5 м, което на практика означава над 15 етажа. Едната нова сграда ще се появи в източната част на имота и ще е с предимно с жилищни функции- жилища и търговски обекти. Тя ще е стъпаловидна и ще допълва съществуващото застрояване, образувайки вътрешния двор на комплекса, пише в документацията.

Втората нова сграда ще е в южната част и ще е със смесена функция – жилища, офиси и търговия. Тя ще се състои от три тела също с максимална кота корниз 50 м за всяко от тях. Телата ще имат общ партерен етаж с нежилищна функция и максимална кота корниз шест метра. И както поясняват от строителната компания – „предвидено е и двуетажно застрояване с „пробив“ на партерен етаж, което да свърже новата сграда със съществуващото застрояване в имота“.

Третата нова сграда ще е със същата максимална височина и със смесена функция. Тя ще се издигне в западната част на имота, по протежението на локалния паркинг на бул. „Черни връх“.

Последната сграда ще е нежилищна – офиси и търговия – и ще на север. Освен висока част,

в нея ще има и едноетажно застрояване с максимална кота корниз 8 метра.

И всичко това, въпреки все по-зачестяващото недоволство на жителите на София срещу неспиращото уплътняване на кварталите с нови кооперации и офис сгради. Но предприемачите са друго нещо – те имат собствена визия за нещата, според която гражданите нямат абсолютно никакво право на глас.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст