Цветан Симеонов е избран за председател на БТПП за четвърти пореден път

Цветан Симеонов БТПП

Цветан Симеонов е избран от Управителния съвет за председател на Българската търговско-промишлена палата за четвърти пореден път. На 35-тото редовно общо събрание на БТПП беше избран нов Управителен съвет, съставен от 85 членове.

Досегашният главен секретар на Палатата – д-р Васил Тодоров, бе избран за заместник-председател заедно с Красимир Дачев и Тодор Табаков. Васил Тодоров ще съвместява две длъжности – заместник-председател и главен секретар.

Новият Изпълнителен съвет на БТПП отново ще включва 9 души.

Освен председателят и заместник-председателите, негови членове ще бъдат Валентина Зартова, Иван Стоименов, Лъчезар Искров, Георги Стоилов – председател на Пазарджишката търговско-промишлена палата, който ще бъде представител на регионалните палати в системата на БТПП, и Галина Нифору – председател на Българската асоциация на износителите на вино, която ще бъде представител на браншовите организации, членове на Палатата.

Делегатите на общото събрание приеха предложените от ръководството

Насоки за дейността на БТПП в периода 2024 – 2028 година.

Предвижда се да продължи работата по насоки за: създаване на по-благоприятна среда за българското предприемачество, за неговото устойчиво и независимо развитие; повишаване конкурентноспособността на произведените и предоставяни от българските предприемачи стоки и услуги; развитие на съществуващите форми на гъвкава заетост (надомна работа, работа от разстояние, наемане чрез агенции за временна заетост, краткотрайна сезонна работа, почасово наемане и пр.); стимулиране на младежката заетост, съчетана с повишаване на образованието; квалификацията и преквалификацията; разкриването на високотехнологични и високопроизводителни работни места и други подобни; регулиране на миграцията и подобряване условията за внос на дефицитна в страната работна сила; стабилно развитие на българската икономика; стимулиране на инвестиционната дейност; увеличаване на чуждестранните инвестиции в България.

Нови насоки, по които ще се работи, ще са:

борба с инфлацията; Зелената сделка; мерки за справяне с липсата на квалифицирана работна ръка; стандарти и политики за устойчивост; иновации и нови технологии; Арбитражен съд; усъвършенстване на системата на БТПП с оглед новите тенденции в бизнеса.

Утвърден е бил и проектобюджет за приходите по дирекции и разходите по икономически елементи за периода 2024 – 2028 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст