Fibank (Първа инвестиционна банка) капитализира цялата печалба за 2023 г.

Сграда София тех парк на ПИБ Fibank банкови операции активите печалба акции дивидент

Цялата нетна печалба на Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) за 2023 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение. Това решение гласуваха акцонерите на проведеното днес общо събрание.

Това става след като бяха одобрени докладите на управителните органи за дейността на “Първа инвестиционна банка (индивидуален и консолидиран), и одитираните годишни финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран).

Акционерите приеха и доклада на Одитния комитет за 2023 г. отчет на Директора на дирекция „Вътрешен одит“ за дейността през миналата година.

Общото събрание освободи членовете на Надзорния и на Управителния съвет от отговорност

за дейността им през 2023 година.

Гласувани са и предложените промени в устава на “дружеството”Първа инвестиционна банка”.

Акциите на “Първа инвестиционна банка” се търгуват на “Българска фондова барса”. От началото на годината цените им растат, като в момента се търгуват при 4.48 лева за един брой. Това оценява дружеството на над 667 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст