България ще участва в Доверителния фонд на МВФ

мвф българия

България ще участва със субсидия в Доверителния фонд на Международния валутен фонд (МВФ) за намаляване на бедността и подкрепа на растежа под формата на субсидия в размер на 5 млн. специални права на тираж (около 6.6 млн. щ. д.).

Това стана факт след като правителството одобри проект на писмо до управляващия директор на Международния валутен фонд за заявяване на принос, съгласно Решение № 677 от 29 септември 2023 г. на Министерския съвет.

Участието на България е пропорционално на квотния дял на страната ни в общата цел за набиране на средства в размер на 2.3 млрд. специални права на тираж. Необходимото финансиране е обезпечено в Закона за държавния бюджет на страната за 2024 година.

Участието на България в набирането на средства по този инструмент е изпълнение на ангажименти като акционер в МВФ,

кореспондира с международните приоритети на страната за реализиране на споделени цели и политики в една фрагментирана глобална икономика. По този начин ще бъде изпратен и положителен политически сигнал към международната общност за готовността на страната да сподели определени финансови отговорности по международни инициативи.

Във времена на значими глобални предизвикателства и кризи, които са свързани с увеличени нужди от финансиране,

МВФ играе ключова роля в подкрепата на уязвимите страни,

включително чрез Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа. В този контекст всички държави-членки на Фонда споделят съвместна отговорност за поддържането на адекватно ниво на неговите ресурси.

Съветът на управителите е висшият орган на управление на Международния валутен фонд. Неговите сесии се провеждат присъствено веднъж годишно и в състава му влизат по един управител и един заместник-управител за всяка страна член. Управителите се определят от страните членки и обичайно тази функция се възлага на министъра на финансите или на управителя на централната банка, какъвто е случаят в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст