Първият финтех на пазара веам – ITF Group, разпределя дивидент за 2023 г.

beam_ITFGroup_Моравенов_Ангелов_Ти-БиАйГГруп_RingTheBell

Осемнадесет месеца след листването на акциите си за търговия, първата финтех компания на BEAM сегмента на „Българска фондова борса“ITF Group, разпределя дивидент. Акционерите на дружеството взеха решение за изплащане по 0.1142857 лева на акция. Правото да го получат имат всички, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след днешното общо събрание, на което е приет годишният финансов отчет за 2023 година.

Дружеството зъварши с печалба миналата година, която беше най-успешната в единадесет годишната история на ITF Group. През 2023 г. постигна ръст на приходите от 54% на годишна база до 16.5 млн. лева и

ръст на печалбата от 76% до 2.06 млн. лева.

Тези числа са резултат от ръст на обема на отпуснатите кредити с 33.5% в сравнение с 2022 година. Портфолиото на ITF достигна 22.9 млн. лева, което представлява ръст от 41 на сто.

„Преди няколко месеца заявихме, че целта ни е да бъдем дивидентно ориентирана компания и днес това стана факт. Мисля, че към момента ITF Group определено оправдава доверието на инвеститорите“, коментира Светослав Ангелов, изпълнителен директор на финтех компанията, която е в топ 5 в сегмента на небанковото онлайн кредитиране у нас с бранда SmileCredit.

През 2019 г. компанията емитира емисия облигации в размер на 5 млн. лева с матуритет седем години, които се търгуват на „БФБ-София“.

През декември 2022 г. дружеството успешно листна акциите си за търговия на ВЕАМ сегмента

на „Българска фондова борса“. В първия ден на предлагането емисията беше презаписана близо 1.7 пъти, а във втория – почти 1.6 пъти. През април тази година ITF успешно пласира и втора емисия облигации в размер на 3.9 млн. евро като интересът на инвеститорите надвиши търсената сума.

Повишението на резултатите за 2023 г. е следствие от развитието на бизнес модела на компанията, базиран на иновативни ин-хаус решения и на фокус върху клиентското изживяване. Към момента 60% от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично и хората получават средствата почти в реално време.

Мениждмънтът на компанията планира интензивен ръст на бизнеса,

който ще бъде движен от разширяване на продуктовото портфолио чрез разработване и внедряване на нови продукти и услуги, които да отговарят в още по-пълен аспект на нуждите и изискванията на клиентите. Очаква се това да доведе до разширяване и подобряване на клиентската база.

Успоредно с това ще продължи технологичното развитие на ITF Group, отбелязват от дружеството. С иновативни финтех решения ще бъде постигната допълнителна оптимизация на бизнес процесите. Очаква се така делът на клиентите, които се обслужват изцяло автоматично да достигне 80% и да се осигури 24/7 достъп до услугите на ITF.

„Според нашите прогнози през 2024 г. очакваме разширяване на клиентското портфолио,

устойчив ръст на отпуснатите кредити и нарастване на нетния марж на печалбата. Това ще доведе до ръст на приходите и печалбата и до подобрение на финансовите ни показатели. Целите ни са през следващите няколко години приходите да нараснат три пъти, а печалбата – над пет пъти спрямо 2022 г.“, отбеляза Светослав Ангелов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст