“Телелинк БСГ” ще изкупи до 25 000 собствени акции до края на 2024 г.

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е гласувало решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството. Става въпрос за до 25 000 акции, четем в протокола от общото събрание.

Обратното изкупуване трябва да се извърши не по-късно от 31 декември тази rодина.

Минимална цена на една акция ще е 7.40 лв., а максималната – 20 лева.

Общото събрание е овластило Управителния съвет на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата, както и да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършването на обратното изкупуване.

Акционерите са приели докладите на мениджърите за дейността на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ (индивидуален и консолидиран) и одитираните годишни финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран).

Членовете на управителните органи са освободени от отговорност за дейността им през миналата година.

Общото събрание е приело предложението

нетната печалба за 2023 г. в размер на 4 633 630.09 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Управителният съвет е овластен да сключи сделки между дружеството, от една страна, и дъщерните му дружества – от друга, както и с трети страни.

Акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ се търгуват на „Българска фондова борса“, като в момента сделки се сключват на цена от 8.60 лева за един брой. Това оценява компанията на над 107 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст