Облигациите на БАКБ вече се търгуват на Виенската фондова борса

зала на фондова борса акции пари индекс бфб очаквания сирма груп бианор сделка инвестиции

От днес започва търговията на Официалния пазар (Amtlicher Handel) на Виенската фондова борса (Wiener Boerse) с емисията необезпечени, подчинени облигации, издадени от “Българо-американска кредитна банка” АД, и структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013. 

Решението на Виенската фондова борса за допускане до търговия на емисията облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, е от 18 юни. С това решение “Българо-американска кредитна банка” става първата банка в България, чиито облигации се търгуват на Виенската фондова борса.

Емисията е на стойност 15 000 000 евро. 

Облигациите са 150 броя с номинал и емисионна стойност от 100 000 евро всяка. Те са емитирани на 3 юни 2024 г., а падежът им е на 3 юни 2034 година. 

През миналата седмица Органът за финансовите пазари на Австрия одобри проспекта

за допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар.  

От 21 юни информация за допуснатата до търговия емисия облигации ще бъде достъпна на официалната уебстраница на борсата.

Акциите на БАКБ се търгуват на “Българска фондова борса”. За последните дванадесет месеца цената им се е повишила три път до 12.60 лева за един брой. Това оценява банката на 311 110 544 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст