Кои регулатори са за основен парламентарен ремонт

регулатори, рая назарян

По време на днешното заседание на парламента стана ясно и съставите на кои държавни органи и регулатори трябва да бъдат обновени от парламента заради изтекли мандати на членовете им.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян изчете няколко справки:

В Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия следва да бъдат избрани деветима членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

В Комисията за защита на личните данни по предложение на Министерския съвет следва да бъдат избрани председател и четирима души членове.

В Инспектората към Висшия съдебен съвет следва да бъдат избрани главен инспектор и десетима инспектори.

В Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол следва да бъдат избрани двама членове.

В Националния осигурителен институт (НОИ) следва да бъде избран управител.

Във Фискалния съвет следва да бъдат избрани петима членове, включително и председател.

В Сметната палата по предложение на председателя следва да бъдат избрани двама заместник-председатели и двама членове.

В Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори следва да бъде избран председател, а по негово предложение – и четирима членове на регулатора.

В Комисията за защита от дискриминация следва да бъдат избрани петима членове, включително председател и заместник-председател.

В Комисията за финансов надзор следва да бъдат избрани председател, заместник-председател, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” (по предложение на председателя), и заместник-председател, ръководещ управление “Осигурителен надзор” (отново по предложение на председателя).

В Комисията за енергийно и водно регулиране следва да бъдат избрани председател и двама членове – единият трябва да е специалист в областта на енергетиката, а другият – в областта на водоснабдяването и канализацията.

В Комисията за защита на конкуренцията следва да бъдат избрани седем членове, в това число председател и заместник-председател.

В Националното бюро за контрол на специалните разузнавателните средства следва да бъдат избрани петима членове, включително председател и заместник-председател.

Във Висшия съдебен съвет следва да бъдат избрани петима членове, съгласно прясно ремонтираната в края на 2023 г. Конституция. Във Висшия прокурорски съвет за “подмяна” са шестима от членовете.

В Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество следва да бъде избран председател, а по негово предложение – заместник-председател и трима членове на органа.

На следващо място Рая Назарян изчете справка за членове на регулатори, чийто мандат е предсрочно прекратен и за които Народното събрание следва да проведе избор, съгласно действащото законодателство:

Следва да бъде избран омбудсман, а по негово предложение и и негов заместник. Следва да бъде избран и управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Председателят на парламента изчете и справка за органите и техните членове, чийто мандат изтича през настоящата сесия на парламента и за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателството:

На Националния осигурителен институт (НОИ) следва да бъде избран подуправител.

Накрая Назарян прочете и справка за неконституирани органи, за които Народното събрание следва да проведе избори, съгласно действащото законодателство:

В Комисията за противодействие на корупцията следва да бъдат избрани трима членове.

В Националния съвет за българите, живеещи извън Република България, следва да бъде избран председател и шестима членове.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст