Заедно ще проправим пътя към еврозоната, заяви Пиер Граменя

вицепремиера-и-министър-на-финансите-Людмила-Петкова-и-управляващия-директор-на-ЕСМ-Пиер-Граменя

“Заедно ще проправим пътя към еврозоната”, заяви управляващият директор на Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) Пиер Граменя. Той разговаря със заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова в Люксембург. Тя взе участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

Вицепремиерът Людмила Петкова представи напредъка по техническата подготовка за въвеждането на еврото в България и текущото макроикономическо и финансово състояние на страна. България очаква да покрие критерия за ценова стабилност до края на годината, след което да отправи искане към Европейската комисия и Европейската централна банка за изготвяне на извънреден конвергентен доклад. 

Пиер Граменя и Людмила Петкова обсъдиха отделните стъпки в процеса и се ангажира да осигури необходимата подкрепа и експертиза до момента на присъединяване.

“Това е пореден крайъгълен камък в общите ни усилия за укрепване на Европа”,

подчерта ръководителят на кредитора от последна инстанция.

Европейският стабилизационен механизъм е независима финансова институция, създадена от държавите членки на еврозоната в отговор на дълговата криза от 2012 година. След приемането на единната европейска валута, България също ще стане акционер в Европейския стабилизационен механизъм. 

В Управителния съвет на Механизма участват министрите на финансите на държавите членки на еврозоната, които са също и членове на Еврогрупата. Начело на Управителния съвет стои председателят на Еврогрупата. Освен това Европейския стабилизационен механизъм има съвет на директорите и управляващ директор.

Европейският стабилизационен механизъм е постоянно действащ планиращ фонд за финансово стабилизиране

на страните от Еврозоната, който замени Европейския фонд за финансова стабилност и Европейския механизъм за финансиране. Решенията на фонда се взимат с мнозинство, което изключва възможността от блокиране на решенията от малки страни.

Европейският механизъм за стабилност е част от стратегията на ЕС за осигуряване на финансова стабилност в рамките на еврозоната. Той осигурява финансова помощ на държавите от еврозоната, изпитващи затруднения или застрашени от затруднения с финансирането.

Централата му е в Люксембург. Европейският механизъм за стабилност е междуправителствена организация съгласно международното публично право. Негови акционери са държавите от еврозоната. Европейският механизъм за стабилност емитира дългови инструменти, за да финансира заеми и други форми на финансова помощ за държавите от еврозоната.

Европейският механизъм за стабилност и Европейската комисия са в тясно и редовно сътрудничество в съответствие със съответните им роли и мандати на основание на меморандум за разбирателство, подписан през 2018 г. от двете институции.

Европейският механизъм за стабилност е упълномощен да:

-отпуска заеми в рамките на програма за макроикономически корекции;

-изкупува дълг на първичния и вторичния пазар за дългове;

-осигурява превантивна финансова подкрепа под формата на кредитни линии;

-финансира рекапитализации на финансови институции чрез отпускане на заеми на правителствата на държавите членки.

През 2020 г.

Европейският механизъм за стабилност създаде Инструмента за подкрепа за кризи при пандемия,

основан на кредитна линия за превантивна финансова помощ и достъпен за държавите от еврозоната за подпомагане на вътрешното финансиране на разходите, свързани със здравеопазването, лечението и превенцията, поради кризата, породена от COVID-19.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст