Да се премахне или увеличи лимита за кризисни държавни помощи

Георти Тахов, служебен министър на земеделието, "Украинска помощ", земеделски стопани

По инициатива на България ще се обсъди искането за изменение на Временната рамка за кризисни и преходни държавни помощи. България и Румъния предлагат премахване на индивидуалния лимит на предприятие в първичното земеделско производство или същият да бъде увеличен.

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов ще вземе участие в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе в Люксембург. То е насрочено за понеделник, 24 юни, съобщиха от Министерството на земеделието и храните

По време на заседанието агроминистрите ще обсъдят предложения от Белгийското председателство Проект на Заключения на Съвета относно бъдещето на селското стопанство в Европейския съюз. 

“Необходимо е да се въведе нов финансов инструмент за защита на фермерите при кризи

като част от Стратегическите планове”. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел през месец май. 

Агроминистърът отбеляза тогава, че рамката за управление на кризи трябва да включва както

инструменти, допринасящи за повишаване на стабилността и конкурентостта на аграрния сектор,

така и бързо приложими извънредни мерки за намеса при възникване на неблагоприятни пазарни процеси.

През последните години няколко кризи силно засегнаха производството на селскостопанска продукция и фермерите изпитват все повече затруднения, като едно от тях е изпълнението на проектите в срок. България предлага ЕК да удължи с 12 месеца срока за разплащане по проектите от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Едно от основните предизвикателства пред селско стопанство е широкото навлизане на по-екологосъобразни практики, без това да засегне продоволствената сигурност. Според министър Тахов, повишаването на приноса на сектора към зеления преход не може да се постигне само с въвеждане на нови изисквания и ограничения. Той препоръчва на фермерите да бъдат предоставени съответни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти, като по този начин ще се намали рискът от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст