Продължава модернизацията на жп линията София-Драгоман-сръбска граница

ЖП УЧАСТЪК ВОЛУЯК – ДРАГОМАН - ФАЗА 1

Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) получи за управление седем имота – публична държавна собственост. Това стана с решение на правителството. Имотите са разположени на територията на с. Алдомировци и град Сливница, община Сливница, Софийска област. Това ще позволи изпълнението на национален обект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман“. 

Основната цел на този проект е да се реализира модернизацията на железопътна линия София-Драгоман-граница с Република Сърбия в жп участъка Волуяк–Драгоман (фаза 1). Това е в съответствие с Регламент 1315/2013 за трансевропейската транспортна мрежа (TETM) „основна“ и „разширена“ мрежа и осигуряване на ефективен и ефикасен транспорт.

Проектът включва частично

удвояване и модернизация на елементите на железопътната инфраструктура

на жп участък Волуяк-Драгоман с дължина 33.34 км, съгласно изискванията на техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) и на Регламент 1315/2013 за скорост 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товари влакове.

В участък Волуяк-Петърч ще бъде удвоена приблизително 12 км жп линия,

както и ще се изгради нова жп гара и нова спирка Костинброд. Коловозното развитие, контактната мрежа и пероните също ще бъдат изцяло модернизирани, като те ще предоставят достъпна среда за пътуващите. Ще бъде изградена нова тръбоканална мрежа за нуждите на системите за сигнализация, а системата SCADA ще се надгради.  Безопасността ще се гарантира чрез изграждане на нови пешеходни подлези/надлези и пътни надлези, недопускащи пресичане на жп линия в участъка на едно ниво. В урбанизираните територии ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения и предпазни огради за районите около гарите.

Строителството на отсечката от Петърч до Драгоман включва включва модернизация с удвояване

на жп участък от приблизително 17 км и 6.5 км модернизация на единична жп линия. В рамките на обекта са включени също дейности за модернизация на коловозно развитие, перони и контактна мрежа, както и изграждане на нова жп гара Сливница и ново приемно здание в Петърч. В Алдомировци е заложена реконструкция на приемното здания, а по протежението на целия железопътен участък ще бъдат модернизирани всички съоръжения на жп инфраструктурата. В рамките на проекта ще бъдат изградени пет пътни надлеза, два жп надлеза, една жп естакада и нова водоотводна система за целия участък. За да бъде сведен до минимум шума за живеещите в района на гарите ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 3864 метра. Предвижда се и изграждане на нови маршрутни компютърни централизации (МКЦ) за гарите в участък Костинброд-Драгоман, нови телекомуникационни системи: оперативно-диспечерски комуникации, автоматични телефони, гарови часовници, информационна система за пътници, електрозахранване и видеонаблюдение. Ще бъдат изградени и обособени експлоатационни и технически помещения за персонала, поддържащ сигналните и телекомуникационните съоръжения.

Проектът ще допринесе за

подобряване на свързаността на България с Централна и Западна Европа,

както и за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт.

С изпълнението на проекта ще бъде постигната скорост до 160 км/ч, с което

времепътуването от София до Драгоман с влак ще се съкрати от 62 на 32 минути.

Бюджетът на проекта е в размер на 304 333 486.81 лева. Бенефициент е Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст