Банки обменят левове за евро без такси и комисионни

обменят левове за евро, В еврозоната се влиза евро

Все още не виждаме тенденция да се обменят левове за евро като подготовка за влизането ни в еврозоната, казва финансистът Макс Баклаян. Очевидно хората са разбрали посланията на БНБ, че след въвеждането на европейските пари всички сметки ще се превалутират автоматично и безплатно.

Конкуренцията на финансовия пазар обаче накара няколко банки да изпреварят събитията. Те предлагат превалутиране без допълнителни такси и комисионни още отсега. Услугата се отнася предимно за „новите” левове, които гражданите искат да предоставят за управление от кредитните институции, но някои банки дават възможност да се превалутират и до 50% от средствата по съществуващи влогове и депозити. Обмяната става по фиксинга на БНБ  – 1.95583 лева за евро, без допълнителни утежнения.

Анкета на „Банкеръ” показва, че банките водят политика за спестяване и кредитиране в евро за граждани и фирми, които получават доходите си в евро. Това са служители в западни компании, търговци на имотния пазар, големи зърнопроизводители, които продават по световните и регионалните борси, работещи по договори за ишлеме със западни фирми…

Според източник от една банка мит е, че кредитите в евро са много по-скъпи от левовите. „Това вече не е вярно, в момента средната лихва по заемите в лева при нас е само с 0.05% по-ниска от тази в евро”, отбелязва той.

Делът на заемите в евро в българската банкова система обаче все още е твърде нисък и варира от 25 до 30% за различните кредитни институции. Причината за това са доходите в лева, които пораждат допълнителни разходи при превалутиране за плащане на вноските.

Над 500 милиона евро годишно се превалутират от лев в евро сега, коментира Деян Василев, зам.-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България. В тази огромна сума са включени и всички граждани, на които е трябвало евро – примерно за пътуване в чужбина, но основно тя набъбва от търговията на наши фирми с останалите държави от Европейския съюз.

“Тъй като сме във валутен борд от 1997 г. и сме евроизирана икономика, ние плащаме 1 милиард лева годишно за лукса да имаме своя национална валута”, изтъква Василев. Но това ще се промени с приемането на еврото като единствена валута.

Правилата

На датата на въвеждане на еврото в България всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс. Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро, независимо дали тегленето ще става чрез банкомат, или в офиса на банка, платежна институция и други. От същата дата се предвижда изплащането на заплати, пенсии, обезщетения, паричните и социалните помощи да се извършва в евро.

Използването на двете валути едновременно ще се случва само в рамките на първия месец от въвеждането на еврото, а в рамките на 6 месеца банкноти и монети ще могат да се обменят безплатно от левове в евро и в банките, и в някои пощенски клонове. За суми над 30 хил. лв. на една трансакция кредитните институции ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни.

БНБ ще обменя безплатно, в неограничено количество и без времеви ограничения, банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс от деня на въвеждането на европейската валута.

За тези, които се тревожат за цената на кредитите си, е предвидено новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото, лихвеният процент ще остане непременен.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст