Промишленото производство у нас през май намалява и на месечна, и на годишна база

дуално обучение

Промишленото производство у нас намалява с 3.3% през май в сравнение с април тази година. Данните са предварителни и сезонно изгладени, съобщават от Националния статистически институт.

Спрямо май 2023 г. също е отчетено понижение, но то е още по-високо – с 6.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Намалението спрямо април е най-голямо при добивната промишленост – с 10.2%,

при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ то е с 5.3%, а при преработващата промишленост – с 2.3 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 11.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 11.5%, и производството на тютюневи изделия – с 10.4 на сто.

В същото време

увеличение е регистрирано при производството на химични продукти – с 6.2%,

производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 2.7%, и  производството на облекло – с 1.4 на сто.

Пари алфа българия закона за счетоводството търговският баланс параходство брп продажби кредити луксозни имоти капитал Приста ойл холдинг смарт органик растеж залог печалби бюджет капитал застраховане проект

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 6.9 пункта

(от 24.7% на 17.8%) през май, което се дължи на негативните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с влошени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 50.3 и 30.7% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст