Ръст на строителството у нас през май след спад през март и април

пътища трейс груп ремонт

През месец май индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.1% спрямо април. Данните са предварителни и сезонно изгладени, отбелязват от Националния статистически институт. Числата показват, че през март и април обаче имаше спад в сектора. През януари и февруари беше отчетено повишение в строителството.

Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие.

За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в сектора от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата продукция в страната.

Календарно изгладените данни показват

увеличение на строителната продукция и на годишна база – дори с 4.5%,

в сравнение с петия месец на 2023 година.

Принос за растежа през май спрямо април имат всички сегменти от сектора.

Най-голямо е повишението при специализираните строителни дейности – с 2.6 процента. При продукцията от сградно строителство има ръст с 0.6%, а при строителството на съоръжения – с 0.1 процента.

През април обаче имаше спад при строителството на сгради и на съоръжения. Специализираните строителни дейности обаче показаха ръст.

През май в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано повишение на продукцията при специализираните строителни дейности – с 10.7%, и при строителството на съоръжения – с 3.5 процента. При тези сегменти на годишна база имаше повишение и през януари, февруари, март и април.

При продукцията от сградно строителство не се наблюдава изменение, но през март и април беше отчетен спад на годишна база.

Пари алфа българия закона за счетоводството търговският баланс параходство брп продажби кредити луксозни имоти капитал Приста ойл холдинг смарт органик растеж залог печалби бюджет капитал застраховане проект

През май съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 4.8 пункта

(от 26.6% на 31.4%) в резултат на позитивните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца.

Същевременно обаче последната анкета регистрира увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса. В сравнение с април се отчита и засилване на негативното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст