Министерството на финансите продаде тази година облигации за 1.3 млрд. лева

Министерство на финансите сграда табела

През тази година Министерството на финансите проведе шест аукциона за продажба на лихвоносни държавни ценни книжа (съкровищни облигации), показват данните от Българската народна банка. Един от тях беше през април, два през месец май, два през юни и един през юли. В тях са акумулирани общо 1.3 млрд. лева. Средната годишна доходност на всеки следващ аукцион е била по-висока.

Прави впечатление големия интерес  към тези аукциони, както и това, че

допуснатите до участие поръчки бяха на много по-висока стойност – 2 058 950 000 лева.

През април продажбите бяха от емисията с BG 20 300 24 116, чийто падеж е на 17 април 2027 година. В първия акуцион на 15 април бяха продадени книжа за 200 млн. лева при средна годишна доходност от 3.01 процента. На втория – на 27 май, бяха изкупени облигации за 300 млн. лева при по-висока средна годишна доходност от 3.21 процента. През месец май се проведе един аукцион от емисията с BG 20 400 24 213. На 13 май, се продадоха книжа за 200 млн. лева при средна годишна доходност от 3.35 процента.

Втория аукцион от същата емисия беше на 10 юни. В него бяха предложени и изкупени ценни книжа за 200 млн. лева

при средна годишна доходност от 3.54 процента.

На 24 юни се проведе аукцион за продажба на част от емисията BG 20 300 24 116 от 17 юни 2024 година (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 17 април 2027 година. Тогава се продадоха книжа за 200 млн. лева при средна годишна доходност от 3.44 на сто.

облигации

На 8 юли се проведе аукцион от емисията с BG 20 400 24 213.

Продадоха се книжа за 200 млн. лева при средна годишна доходност от 3.82 процента.

От БНБ посочват, че и по тези емисии предложеното от Министерството на финансите количество облигации ще се увеличава чрез продажба на допълнителен брой от тях.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст