“Софарма Трейдинг” участва в увеличението на капитала и придоби 79% от “Брититрейд”

Лекарства

„Софарма Трейдинг“ АД участва в увеличението на капитала и придоби по този начин 79% дял в СООО „Брититрейд“ – търговска компания в сектора на грижата за здравето в Беларус. Това е в изпълнение на решение на съвета на директорите българската фирма, взето след извършени анализи и преговори.

„Софарма Трейдинг“ – търговска компания, предлагаща продукти и иновативни услуги в сектора на грижа за здравето, е част от Група „Софарма“.

СООО „Брититрейд“ има над 10-годишна история,

като операциите й са фокусирани върху търговията на едро с лекарствени продукти и медицински изделия. Компанията работи и в ритейл сегмента на аптечния пазар в Беларус чрез 12 дъщерни компании, които оперират 192 аптеки.

Партньорството със СООО „Брититрейд“ е част от стратегията за международна експанзия

на „Софарма Трейдинг“, уточниха от компанията.

Припомняме Ви, че първа стъпка в тази посока българската компания направи още през 2015 г. с навлизането си на сръбския пазар.

Днес „Софарма Трейдинг“ осигурява 100% покритие в България и Сърбия

чрез четири дистрибуционни центрове. Компанията има логистичните центрове в София и Варна. „Софарма Трейдинг“ осигурява работа на 754 служители.

Акциите на това дружество се търгуват на „Българска фондова борса“. В момента сделки се сключват на цена от 5.85 лева на акция. А пазарната му капитализация е над 200 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст