Хората с увреждания с повече предимства на пътя

Migration Image

Хората с увреждания ще имат повече предимства с промени в Закона за движението по пътищата, предвиждат изменения в норматива, приети от правителството на днешното му заседание

Първата основна промяна се отнася до ползването на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания. В действащата уредба не е регламентирана възможността хора с трайни увреждания, притежаващи карта, която им предоставя правото за паркиране на определените за тях места, издадена от една община, да се възползват от право на паркиране на определените за това места в друга община. С предлаганата промяна се цели издадената карта да е валидна на територията на цялата държава.

Предлага се също така в категорията на лицата, към които водачите на МПС трябва да бъдат особено внимателни , да се включат и хората с червено-бели бастуни ndash; утвърден символ на сляпо-глухите.

Друга промяна дава право на лицата, които поради физически увреждания управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди, да се възползват от правото да управляват автомобила си без обезопасителни колани.

Предлага се създаването на нов член, с който се предвижда налагане на глоба от 500 лв. на лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания или приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания. Това се налага с цел уеднаквяване на санкцията за цялата страна. Въвеждането на тази санкция ще доведе до дисциплиниране на водачите, които съзнателно заемат места, определени за автомобили за хора с трайни увреждания. Изследваната практика в другите държави-членки на Европейския съюз показва, че нарушението се санкционира строго и санкцията е в значителен размер.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст