Спират търговията с книжата на Български пощи за още три дни

Migration Image

От 8 юни (петък) се удължава срокът на временното спиране от търговия на емисията облигации, издадени от Български пощи ЕАД – София (0BP1), с ISIN код BG2100003115, за срок до три работни дни, съобщиха от БФБ-София.

Във връзка с решението на общото събрание на облигационерите съветът на директорите на борсовият оператор променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ-София, емисия.

Лихвеният процент вече ще е равен на тримесечния EURIBOR + 3.88% на годишна база до датата на привеждане на финансовите показатели в рамките на заложените в проспекта стойности.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст