Фонд „Земеделие” изплати 4.4 млн. лв. за земеделски земи в НАТУРА 2000

Migration Image

Държавен фонд bdquo;Земеделиеrdquo; изплати днес 4.4 млн. лева за земеделски земи в НАТУРА 2000. От утре ndash; 12 юни, субсидиите ще бъдат в банковите сметки на 2252 стопани, кандидатствали по мярка 213 bdquo;Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК ndash; за земеделски земиrdquo;. Прилагането на мярката стартира през 2011 г., а преведените днес плащания обхващат над 95% от подадените заявления.

Мярка 213 подпомага фермери със земи в обхвата на европейската екологична мрежа Натура 2000, които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона, поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние и изпълняват законоустановените изисквания за управление.

Заедно с плащанията за агроекология и необлагодетелствани райони, мярка 213 е част от Oс ІІ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Направленията в Oс II са обвързани с дейности и ангажименти, насочени към екологично съобразното земеделие, запазването на традиционните практики в селското стопанство, опазването на местообитанията на животинските видове и устойчивото развитие на селските райони.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст