ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Български фонд за дялово инвестиране излиза на БФБ

Migration Image

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard, на емисия с ISIN код: BG1100001129, издадена от Български фонд за дялово инвестиране АД – София, съобщиха от борсовия оператор.

Тя е в размер на 50 хил. лева, разпределени в същия брой обикновени, безналични акции с номинална стойност един лев всяка една, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Книжата ще се търгуват с борсов код: BPT.

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Български фонд за дялово инвестиране АД на 12 юни.

Изпълнителен директор е Иван Янев, като той е бил в управлението на Балканкар-ЗПДЕА Г. Костов АД – София. В съветът на директорите е и Кети Михайлова, която е едноличен собственик на Кей Ди Кей Коректив ЕООД. Третият член на борда е Борислав Михов, който е управляващ или собственик в Евроконсулт и счетоводство ООД, Евроконсулт, финанси и счетоводство ЕООД и Жилищнастроителна кооперация Инженерна ЖСК – София.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст