ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

До 30 юни плащаме първата вноска за местните данъци!

Migration Image

На 30 юни изтича срокът за плащане на първата вноска за местните налози – данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци.

Плащането на местните налози е разделено на две годишни вноски – до 30 юни и до 30 октомври. След изтичане на сроковете, върху всяка вноска се начислява законната лихва – десет пункта над основния лихвен процент на БНБ. Другият важен момент е, че след този срок сумата е изискуема и подлежи на принудително събиране.

Засилвайки контрола върху неизрядните данъкоплатци, служители на общинските приходни администрации ще издирват длъжниците, ще издават актове за установяване на вземанията и ще предприемат действия за принудително събиране на сумите, в т.ч. и чрез частни съдебни изпълнители.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст