Зелена вълна движи борсата

Migration Image

Търговията на БФБ-София се активизира чувствително към края на месец юли – времето, в което по традиция се публикуват счетоводните отчети на публичните компании за второто финансово тримесечие на годината. Прехвърлените обеми по доста от позициите нараснаха драстично в сравнение с предишните седмици, а при част от дружествата динамиката на размяната се комбинира и с отчетлив ръст в цените им.

Пример за това как се активизират купувачите след публикуване на положителен финансов отчет за последното тримесечие е Булленд инвестмънт АДСИЦ. Дружеството, което инвестира активите си основно в земеделски земи и в бизнес имоти, попадна в светлините на прожекторите,след като за полугодието отбеляза нетна печалба от 1.056 млн. лв. в сравнение с 450 хил. лв. година по-рано. Положителното развитие във финансовия резултат на компанията е причинено от рязък пик в приходите от продажба на земеделска земя. Търговията с книжата на фирмата през седмицата се движеше между 0.80-0.90 лв. за дял. Изключително активна размяна се наблюдаваше и при книжата на друга компания, инвестираща в земеделски земи – Агро финанс АДСИЦ. Разместванията в акционерната структура на дружеството явно нямат край. Седмица след като компании от групата на Алианц продадоха своето участие от около 25% от капитала му на цена от 1.20 лв. за дял, същото сториха и пенсионните фондове на Доверие, които осребрихасвоите близо 20% от капитала, и то около 25% по-скъпо.

Продадоха се и солидни пакети акции от Корпоративна търговска банка (КТБ), която до голяма степен е свързана с купувача при Агро финанс АДСИЦ. За седмица се изтъргуваха над 50 хил. книжа от капитала на КТБ на цени близки до 80 лв. за дял.

Активизираха се и част от сините чипове. Книжата на Монбат се разменяха динамично през седмицата – при нов собственик отидоха над 37 хил. акции от капитала на производителя на стартерни батерии на цени между 4.57-4.95 лв. за дял. Междувременно Съветът на директорите на компанията е определил точния резмер на дивидента за 2011 г. – 0.17228 лв. на акция. Той ще се изплаща от 3 септември. И Софарма предизвика интереса на купувачите, които бързо пренебрегнаха негативните събития около мениджмънта й. За седмица се изтъргуваха над 57 хил. акции. След като ударихадъно на нивото от 2.11 лв., книжата на фармацевтичната компания поеха рязко нагоре и със завидна лекота пробиха възходящо нивото от 2.30 лева.

Динамична консолидация се наблюдаваше при книжата на Химимпорт. За поредна седмица търговията с акциите на мегахолдинга остана стабилна в тесните рамки между 0.86-0.90 лв. за дял. В множество малки по обем сделки през борсата преминаха над 173 хил. обикновени акции от капитала на Химимпорт. При далеч по-ниска ликвидност се разменяха привилегированите акции на дружеството на цени между 1.67-1.86 лв. за дял.

През седмицата Комисията за финансов надзор (КФН) разбуни духоветеоколо Енемона, като поднови позамрелите дебати около, меко казано, странните счетоводни похвати на компанията, основани на съмнителни инвестиционни сделки. С писмо КФН задължи дружеството да не гласува точката от предварително определения дневен ред за общо събрание на акционерите, с която се приема индивидуалният годишен финансов отчет за 2011 година. Тепърва ще следим сагата, но от изброените новини привилегированите акции за седмица поевтиняха с около 4.5% и удариханов отрицателен исторически рекорд на 4.25 лв. за дял. Обикновените акции на Енемона обаче удържаха нивото от 2.90 лв. за дял въпреки няколкото опита да бъдат натиснати надолу.


Кирил Иванов,

инвестиционен консултант

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст