Караджова подписва договор за ВиК мрежа на Банско

Migration Image

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Банско подписват в Банско договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

Проектът предвижда строителство на нова пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 30 хиляди души. Ще бъде изградена общо 27 км канализационна мрежа и 14 км водоснабдителна мрежа. Очаква се намаляване загубите на вода, които са около 42 на сто и подобряване на качеството питейната вода. Ще се повиши и делът на населението, включено към канализационната система на общината.

Сега в Банско няма пречиствателна станция за отпадъчни води. По-късно утре министър Караджова ще открие в Банско и лятно екоучилище на тема Мислим за водите на Пирин. Програмата предвижда почистване на територии и водни обекти, определяне и маркиране на защитени видове, туристически походи на територията на парка, информационни кампании и включване на посетителите на парк Пирин в природозащитни дейности. Екоучилището е финансирано от ПУДООС по проект на тема Обичам природата – и аз участвам.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст