По-малко сгради са се изграждали през второто тримесечие

Migration Image

През второто тримесечие на тази година е започнал строежът на 683 жилищни сгради с 2 105 жилища в тях и с 251 701 кв. м обща застроена площ, според данните от Националния статистически институт. Заедно с това инвеститорите са задвижили изграждането на 20 административни сгради/офиси с 5 708 кв. м РЗП и на 579 други сгради с 269 870 кв. м РЗП. Спрямо първите три месеца броят на започнатите жилищни сгради е със 78.8% повече, жилищата в тях – с 66.8%, и общата им застроена площ – с 56 на сто. Увеличение е отбелязано и при започнатите административни сгради със 17.6%, но тяхната РЗП намалява за периода с 9.1 на сто. В същото време броят на започнатите други сгради нараства с 47%, а общата им застроена площ – с 4.6 процента.

В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е с 6.7% по-малко, а жилищата в тях – с 1 на сто. Административните сгради намаляват с 44.4%, а другите видове сгради – с 14.6 на сто. Регистриран е спад и на РЗП на жилищните сгради – с 8% и на административните сгради – със 72.8%, докато при другите сгради РЗП се увеличава с 3.8 процента. Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас – 106 жилищни и 38 други сгради, във Варна – 89 жилищни и 57 други сгради, в София – 67 жилищни и 37 други сгради, в Пловдив – 64 жилищни и 44 други сгради и в София (столица) – 56 жилищни и 22 други сгради.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст