Семената от коноп минават на специален режим

Migration Image

Семената от коноп минават на специален режим. Това реши парламентът,nbsp; приемайки на първо четене промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Измененията, внесени от Министерския съвет, са свързани с въвеждането на регламент наnbsp; селскостопанските пазари за някои земеделски продукти. С норматива се определят условията и редът за издаване на лицензия на вносителите на семена от коноп, непредназначени за посев, и за издаване на лицензия за внос на коноп. Целта е семената, които не са предназначени за посев, да отговарят на съответни критерии и условия за намаляване риска за използването им за посев. Предвидена е забрана за пускането в свободно обръщение на семена от коноп, непредназначени за посев, с кълняемост над 10 на сто. Проверката на кълняемост ще се осъществява от Изпълнителната агенция по сортоизпитване чрез лабораторни анализи. Вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, ще се допуска само през одобрени съгласно европейското законодателство гранични пунктове, а контролът по преработката с цел смесване на конопените семена, непредназначени за посев, за храна на животни и/или тяхната реализация ще се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст