Защитата на свидетели пред провал заради безпаричие

Анонимният свидетел по делото "Боби Цанков"Иво Илчев бе разкрит заради гаф на съдията по делото Лада Паунова

Програмата за защита на свидетели, по която работи Министерството на правосъдието (МП), е застрашена от срив поради липса на пари. Това е причината МП да се нареди сред институциите, протегнали ръка пред Симеон Дянков.

nbsp;

Ведомството на Диана Ковачева моли за още пари от централния бюджет, за да може да осигури охраната на съдебната власт и изпълнението на програмата за защита на застрашени във връзка с наказателно производство лица. Хората на министър Диана Ковачева са подготвили проект за постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на МП, публикуван тази седмица на сайта на ведомството.

Парите са необходими, за да може Главна дирекция Охрана към министерството, която е част от сектор Сигурност, да изпълни преките си задачи. Подобно на останалите звена от сектора и дирекцията в МП не е цъфнала и вързала. И се оплаква както от липса на пари, така и от отлив на желаещи да работят като съдебни охранители.

Според данни на министерството към 1 септември тази година щатът на дирекция Охрана е 1462 души. Броят на служителите е разчетен за изпълнението на задачите и дейностите в пълния им обем, каквито са били още през 2009 година. Във ведомството на Ковачева са на мнение, че с такъв щат структурата не може да бъде изградена в такъв вид, че да съответства на заложените в закона задължения. В МП са пресметнали, че за постигане на пълния обем от функционални задължения е наложително в дирекцията да бъдат привлечени поне още 350 служители.

Отпуснатите на дирекцията средства за 2012 г. първоначално са били 23 302930 лв., но след корекция през август тази година те са намалени до 23299 555лева. От тях за заплати на персонала са предназначени 16 762 157 лв., за издръжка са заделени 5 793 918 лв. и за капиталови разходи – 743 480 лева.

Анализът на финансистите от дирекцията сочи, че до края на годината недостигът на пари за заплати и за осигурителни вноски на персонала ще удари 2818 620 лева. А тези средства би трябвало да са достатъчни за функционирането и изпълнението на дейностите, описани в Закона за съдебната власт и в Закона за защита на лица, застрашени в наказателно производство дейности на ГД Охранадо края на 2012 година. Но по разбивки в общата сума засега липсват 916 103 лв. за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, още 1 136 887 лв. за други плащания и възнаграждения и 765 630 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя.

Основен проблем за дирекцията остава окомплектоването с човешки ресурс, необходим за охраната на обектите, подлежащи на охрана от Главна дирекция Охрана, съгласно чл.391, ал.3, т.1 от Закона за съдебната власт. Ако не се преодолее недостигът от щатове, 87 съдебни сгради в страната (районни, административни съдилища и прокуратури) увисват без охрана. Съдбата на още 62 съдебни сгради, които в момента са без охрана поради безпаричие, също остава неясна.

Причината дирекцията да изпадне в колапс е, че служителите й масово напускат в търсене на по-привлекателна и добре платена работа. От друга страна, утвърденият бюджет на звеното е недостатъчен и не би могъл да покрие провеждането на конкурси за заемане на вакантните длъжности.

Този проблем повлича след себе си и други. Останалите на работа съдебни охранители се скъсват от извънреден труд, за да могат да осигурят функционирането на дирекцията. Този труд обаче не им се заплаща поради липса на пари. И тогава на дневен ред идва компенсацията с допълнителен годишен платен отпуск. Но така служителите се натоварват и порочният кръг се затваря.

Намаленият числен състав на служителите със сигурност ще доведе до различни негативни резултати – проваляне на съдебни дела, застрашаване на сигурността и вътрешния ред в съдебните сгради, което пък ще се отрази върху нормалното протичане на съдебните процеси.

Недостигът на средства за персонала в бюджета на Главна дирекция Охрана е трайно явление, тъй като се случва за трета поредна година. През 2010 г. той е компенсиран с допълнителни средства от централния бюджет. Получените пари са били колкото да не умрат от глад заетите по онова време 1355 съдебни охранители.

През 2011 г. в бюджета на дирекцията в частта разходи за персонал първоначално са утвърдени 15998 032 лв., които са били достатъчни за изплащане на заплати и осигуровки на служителите на дирекцията само за десет месеца от годината. С тези оскъдни пари не бе възможно да бъдат назначени нови служители, бяха орязани и полагащите се по закон допълнителни средства за специфични условия на труд.

Същото е положението и през 2012 г. – парите отново са крайно недостатъчни и Главна дирекция Охранае изправена пред невъзможност да изпълнява задълженията си. Това ще срине всекидневната работа, свързана с конвойна дейност, блокиране на съдебните процеси, невъзможност да се привеждат в затвора лица с влезли в сила присъди лишаване от свобода, неизпълнение на заповедите за екстрадиция и европейска заповед за задържане, провал на работата на водещите съдебни процеси магистрати…

Очертаващият се хаос неминуемо ще повлече надолу и програмата за защита на свидетели. Министерството на правосъдието пази в тайна бройката на защитените свидетели по разбираеми причини. От 2005 г., когато програмата за защита влиза в действие, в нея са включени над 60 застрашени свидетели. Това стана след приемането на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), който с промените от 2008 г. е хармонизиран с европейското законодателство и гарантира ефективността на Програмата за защита.

Особеното е, че малка част от тях са жертви на престъпления, останалата част за реални участници в организирани престъпни групи. Малка част от тях са жертви на престъпления, повечето са участници в престъпни групи. Информацията, която те подават в рамките на досъдебните и съдебните дирения, е от изключителна важност за изобличаване на мафиотските структури. По тази причина защитата им трябва да бъде адекватна и ефективна, като сигурността на хората, включени в програмата, е обезпечена със специални мерки. Най-често се използват промяна на самоличността и мястото на живеене – мерки, които изискват големи средства. Спецмерките обаче не спират с пластичната хирургия и смяната на адресната регистрация. След това защитения свидетел поемат психолозите, държавата му съдейства да си намери нова работа, независимо дали в страната или в чужбина. Отделно той получава медицинска и правна помощ и държи непрекъсната връзка с основния служител, който е в час с предприетите конкретни мерки за защита на свидетеля.

Всички пари, които покриват програмата за защита, са от бюджета на Главна дирекция Охрана. През 2011 г. само за защитата на свидетели са похарчени над 350 000 лева. Отделно са парите за разходи на служители. Според данни на дирекцията всеки защитен свидетел получава месечно от 650 до 800 лв., а за четиричленно семейство се отпускат от порядъка на 2000-2300 лева. За пазените зад граница важни очевидци сумите са в зависимост от стандарта на живот в съответната държава. Месечната помощ е в размер на 650-800 евро на лице, има и други разходи от 400 до 800 лв. на калпак. Сумите са индивидуални, те зависят от местопребиваването на лицата, от техните нужди и от нуждите на семействата им. Преместването (релокация) на свидетели от една в друга държава се прави само ако анализът на риска за живота им сочи, че защитата му не може да бъде осъществена. Според непотвърдена информация в момента Бюрото по защита, което осъществява програмата, със съдействието на чуждестранни партньори е преместило 20 защитени свидетели по знакови дела в България в чужди държави.

nbsp;

Пари няма, действай!

На фона на продължаващото безпаричие в дирекцията обемът на работа се увеличава. В сравнение с 2010 г., през миналата година общият брой на конвоираните лица в страната е нараснал до 51 355, или те са с 2760 повече. Много повече е и конвойната дейност във връзка с изпълнението на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и други международни договори – през 2010 г. общо 295 са екстрадираните и трансферираните лица, докато през 2011 г. бройката им скача на 408.

Отделно сред задълженията на Главна дирекция Охрана е и защитата на сградния фонд на съдебната система. Данните сочат, че на територията на страната се намират 225 сгради и обекти на съдебната власт, които дирекцията би следвало да охранява. В момента обаче само на 163 от тях е осигурена охрана.

nbsp;

Свидетели

Много често в публичното пространство се правят грешки при употребата на два специфични термина – защитен и анонимен свидетел. Между тях има съществена разлика, като защитата им се осъществява по реда на различни нормативни актове. Класическият защитен свидетел се пази от програмата за защита, по реда на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП). Според закона той се явява на разпит пред съда с истинското си име. Той разполага с лична физическа охрана, която се осъществява от спецслужбите по постановление на прокуратурата.

Анонимният свидетел бива охраняван в съответствие с изискванията на чл. 123 и 146 от Наказателнопроцесуалния кодекс. Той фигурира в преписката по съответното дело като номер и се явява под номер в съдебния процес. За неговото съществуване обикновено знае само прокуратурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст