Има пропуски и неясноти, които ще отстраним

Заместник-министърът на финансите Владислав Горанов и председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова след срещата с банковата асоциация.

След срещата с членовете на управителния съвет на Асоциацията на банките в България, която проведохме със заместник-министъра на финансите Владислав Горанов, стана ясно, че в Закона за данъците върху доходите на физическите лица трябва да има специални определения за депозит, влог и разплащателна сметка. Уточнихме се те да бъдат съобразени с определенията на финансовите инструменти в Наредба №3 на БНБ. Защото тя е базата, върху която са изградени сметкоплановете на банките.

Между първо и второ четене на проектозакона ще направим необходимите поправки, така че в него да е абсолютно ясно, че доходите от лихви няма да се записват в данъчната декларация. Сегашната формулировка на законопроекта е двусмислена и дава основание да се счита, че ако лицето има други доходи, то би трябвало наред с тях в данъчната си декларация да обяви и доходите от лихви.

Вярно е, че от предложените в законопроекта текстове не става ясно с каква данъчна ставка ще се облагат доходите от лихви. При пренареждането на алинеите, което е станало по искане на юристите в Министерския съвет, е направен пропуск. Това е техническа грешка, която ще отстраним.

Що се отнася до целесъобразността на облагането, имаше коментари, че то създава неравнопоставеност между фирмите и гражданите, тъй като лихвите по кредитите се признавали за разход на търговските дружества, а лихвите по кредити на физическите лице не се признавали. Такава неравнопоставеност обаче няма, тъй като фирмите се облагат на база печалба – приходи минус разходи. За разлика от тях гражданите се облагат на база доход. Само при някои доходи е прието част от тях да се намаляват с нормативно признати разходи. Например при доходите от наем, при гражданските договори, както и при договорите за авторски права. Но има и доходи, където такива разходи не се признават – например при мениджърските договори за управление. Така че признаването на част от доходите за разход е вид преференция.

Когато говорим за лихви по депозитите, какви разходи сте направили за този депозит? Случаят, когато едно лице, което има депозит, е получило и кредит не е масовият. Признаването на лихвите по кредитите за разход е въпрос на преференция, която държавата решава дали да даде, или не. Защото аз мога да нямам депозит, но да имам кредит и при това положение какво ще намалявам с разходите за лихви по кредита. Другите доходи ли? Ако говорим за това, става дума наистина за преференция, която ще стимулира кредитирането. Държавата обаче трябва да реши дали чрез данъчни преференции да стимулира кредитирането, или не

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст