Eдинното платежно НЕДОГЛЕЖДАНЕ

Дянков обедини всички задължения към хазната и вместо да разтовари от банкови такси бизнеса и гражданите

От началото на следващата година вече никой няма да знае къде, какво и кога е платил към хазната. Това ще стане благодарение на единното платежно нареждане, което беше одобрено с промените в Закона за ДДС – в преходните и заключителните разпоредби.

Преводите към бюджета ще постъпват в един кюп и какви погашения ще се правят с тях ще бъде тайна за платците, единодушни са запитаните от нас счетоводители. Те бяха така любезни да обяснят пред в. БАНКЕРЪ детайлно промяната.

Сега, обикновено в деня на плащане на заплатите, всяка фирма прави четири превода към хазната. Това са дължимите суми по данък общ доход (десятъка), Държавно обществено осигуряване (ДОО), в което са вноските за пенсионно осигуряване, майчинство и болнични, вноските по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), където са вноските за втора пенсия в Универсалните пенсионни фондове за всички, които са родени след 1959 г. и здравните осигуровки. Освен това фирмите внасят авансов корпоративен данък – до 15-о число на месеца, и ДДС – до 14-о число.

Всяко от тези платежни е придружено от съответната банкова такса. Ако то се извършва с електронно банкиране, таксата варира от 20 до 80 стотинки. Ако служител ходи в обслужващата банка за всяка платежно, плаща до 2 лв. такса, а ако носи парите на ръка в СИБанк, която обслужва този вид преводи към хазната, цената е 4 лева.

По тези цени Министерството на финансите направи сметката, че с единното нареждане, при което ще се пуска само едно платежно, ще се икономисат над 50 млн. лв., които бизнесът, вместо да дава на банките, ще вложи в собственото си развитие. Грижата обаче не е за бизнеса, а за фиска, който е готов да избута с лакти и банките само и само пръв да вземе парите.

Основният проблем в случая е, че

отношенията на длъжника с държавата

ще се превърнат в пълна тайна за него самия. Той никога няма да е сигурен дали това, което е превел, е отишло точно по перото, за което го е превел. Това е така, защото в общия кюп на Единното платежно НЕДОГЛЕЖДАНЕ няма разделение по пера, а това, в идеалния случай става по сходства в размера на сумите. Казвам в идеалния случай, защото, ако има някое по-старо задължение, преведените средства веднага отиват да го затапят. А често хората дори и не подозират, че имат стари задължения. Достатъчна е една сгрешена цифра и преведените пари престояват от години някъде, но не са постъпили по перото, за което са били преведени. Междувременно те са натрупали солидни лихви за просрочие и към момента на конкретния превод по единното платежно нареждане (ЕПН) парите от него ще отидат директно за покриването на стария дълг.

Фирми и граждани и сега често откриват неподозирани стари задължения. А от Нова година ще ги установяват по доста по-болезнен начин, коментират финансовите експерти. И дават следния пример: Управител на фирма е закъснял с плащането на осигуровките на работниците си с два месеца. Ако не плати и следващия месец, при три дупки в плащанията, осигурените ще загубят осигурителните си права. Затова през януари той бърза. Прави превод на просрочените задължения за осигуровки с Единното платежно нареждане. Оказва се обаче, че има неподозирани стари дългове на сума по-голяма от сумата на осигуровките, които е превел. Парите веднага постъпват за покриване на старото задължение. Работниците пък губят осигурителни права. Виновен излиза работодателят. Оправия!, възкликват тук счетоводителите.

Те съветват всички фирми и граждани да проверят какви дългове имат към хазната още през януари. Това е задължително, защото може да имат и такива задължения, за които вече е изтекла петгодишна давност. Затова те трябва да поискат проверка поне до 2006 г., защото давността се признава само след подадена молба от длъжника. НАП е длъжна да му отговори в 7-дневен срок от подаването на писмената молба. Ако това не бъде направено, старите задължения, независимо че са с изтекъл давностен срок, продължават да тежат и да трупат лихви и всеки бъдещ превод може да бъде погълнат от тях, казват счетоводители.

От НАП обаче приветстват нововъведението ЕПН

И как иначе! Според тях икономията на 50 млн. лв. ще се отрази благотворно на бизнеса. Макар че всички знаем, че повечето фирми вече работят с електронен подпис и стотинките, които плащат за превод, не са фатални за финансовата им стабилност. Според статистиката на приходната агенция в страната реално работят 243 хиляди фирми и около 72 000 еднолични търговци. Без дейност, замразени, са 130 хиляди компании.

От НАП обаче обърнаха внимание на две неща. Първото е, че

глобите по ревизионни актове, които не са влезли в сила

т.е. при тях тече обжалване, не са част от задълженията. Фирмите с такъв проблем не бива да се притесняват, че подобна черна дупка може да погълне бъдещите им издължавания по други пера към хазната. Това обясни Росен Бъчваров, говорител на приходната агенция.

Той обърна специално внимание на физическите лица, които са регистрирани като самоосигуряващи се. По отношение на плащанията по здравните им осигуровки за тях е дадена гаранция срещу прихващане. За целта обаче, когато правят подобен превод и имат стари непогасени задължения към бюджета, те трябва да подадат заявление в НАП, в което да уточнят изрично, че превеждат пари за здравни вноски. Само така Дянков няма да ги прихване.

Бизнесът в лицето на председателя на БСК Божидар Данев поиска чрез БАНКЕРЪ с подзаконов документ да се регламентира поредността на прихващанията в Единното платежно недоглеждане.

От НАП обаче казаха, че такъв документ няма да има и остава в сила критерият дата на възникване на задължението, като първо ще се погасяват най-старите задължения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст