(Не) познати комбинации с акции

Migration Image

Слабият интерес и ниската ликвидност продължават да оказват своето негативно влияние върху търговията на БФБ-София. Все повече (и все още) инвеститорите предпочитат да наблюдават отстрани случващото се там. При това положение котировките на книжата на повечето публични дружества слязоха съвсем близо до най-ниските си стойности. В опит да променят нещата някои от компаниите прибягнаха до модния напоследък начин за стабилизиране на цените на акциите – чрез обратното им изкупуване.

Такова решение ще гласува и извънредното общо събрание на

Индустриален холдинг България АД

което е насрочено за 17 декември. Проектопредложението предвижда през всяка една календарна година от срока на процедурата (четири години) до 3% от общия брой на акциите, емитирани от бившия приватизационен фонд, да се върнат в дружеството, но не бива да са и повече от 10% общо. Предлага се минималната цена да е 0.56 лв. на акция, а максималната – 1.05 лева. Управителният съвет на холдинга ще определи всички останали параметри по процедурата.

Основните инвестиции на холдинга са насочени в морския транспорт, в корабостроенето и кораборемонта, в пристанищна дейност и машиностроене.

Общият брой на издадените от холдинга акции с право на глас е 67 978 543. Най-големите акционери са Венсайд ентерпрайзис лимитед с дял от 30.01%, Буллс АД с 14.03%, ДЗХ АД (член на надзора) с 5.65%, Универсалният пенсионен фонд Алианц България АД с 6.83% и Сток турс АД с 5.21 процента. Петимата най-големи акционери притежават 61.73% от книжата, а останалите са собственост на миноритарни инвеститори.

Данета Желева (главен изпълнителен директор) държи пряко 0.06% от капитала, а чрез свързани лица – 5.71 процента. Димитър Желев държи 0.001% пряко и чрез свързани лица общо 5.71 на сто. Той осъществява пряк контрол върху Буллс и Венсайд ентерпрайзис лимитед и върху гласовете, притежавани от тях.

Някои от мениджърите също имат акции в холдинга. Надзорниците Снежана Христова и Константин Зографов са собственици съответно на по 0.33 и 0.002 процента. От членовете на управителния съвет Божидар Данев притежава 0.0006%, Георги Момчилов – 0.005%, и Борислав Гаврилов държи 0.002% от капитала.

Между най-активните в обратното изкупуване е и

дружеството Монбат АД

В средата на август то започна нова, единадесета по ред процедура по изкупуване на собствени акции на цени между 4.50 и 5.50 лв. за една. Целта му е да се повиши ликвидността на акциите на компанията, която произвежда акумулатори. И сега книжата на дружеството са сред най-търгуваните на БФБ-София, поради което са включени в индексите SOFIX, BG40 и BGTR30.

През ноември Монбат АД е изкупило обратно 66 913 броя от акциите си при средна цена от 4.78 лв. за един брой. По този начин към края на единадесетия месец то пази в портфейла си общо 2 576 284 книжа, платени по средна цена 5.85 лева.

Две от публичните дружества с гръцки капитали също изкупуват обратно свои акции, но те целят по-скоро окрупняване на пакетите на мажоритарните собственици. Дружеството за инвестиции в недвижими имоти Еуротерра България АД не е направило такива сделки през ноември, даже книжата му въобще не са търгувани на БФБ-София. Иначе общият брой на притежаваните от него собствени акции към края на този месец е 519 378 броя, изкупувани при средна цена от 10.35 лева за дял. А дистрибуторът на медицински консумативи Биоиасис АД през ноември е прибрал обратно 7935 броя свои акции, за които е плащал средно по 26.33 лева. Общо той държи 17 600 собствени акции.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст