Книжата на Алианц Лизинг България са с право на лихва

Migration Image

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадени от Алианц Лизинг България АД – София (0ALA), с ISIN код – BG2100022081, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 20 февруари (сряда).

Самото плащане ще бъде на 27 февруари, а лихвеният процент е фиксиран на 6.25% на годишна база. Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 22 февруари.

Емисията е в размер на 10 милиона евро, разпределени в 10 хиляди броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени и лихвоносни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една. Лихвените плащания са на всеки шест месеца. Срокът на облигационния заем е 60 месеца, а падежът му – на 27 февруари 2013 година.

Алианц Лизинг България АД e универсална лизингова компания. Тя предлага голямо разнообразие от лизнигови схеми, както на марките Мерцедес, Крайслер, Мицубиши и Рено, така и на всички видове марки нови и употребявани автомобили, техника и оборудване предпочитани от клиентите.

Уставният капитал на дружеството възлиза на 1 204 082 лева. Той е разпределен между Алианц България Холдинг АД с дял от 51% и ВХО Холдинг ГмбХ с 49 на сто. Договорът между акционерите е сключен на 16 ноември 2006 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст