Вива Телеком България събра 99.72% от акциите на БТК

Migration Image

В резултат на приключилото на 27 февруари търгово предложение Вива Телеком България ЕАД увеличава своето участие в Българска телекомуникационна компания АД от 271 712 216 акции, представляващи 94.09% от капитала на 287 959 856 броя, или 99.72% от книжата с право на глас в общото събрание на Българска телекомуникационна компания АД.

Търговото предложение е прието от 44 фирми акционери с 16 054 091 броя акции, както и от 14 индивидуални инвеститори със 193 549 книжа на телекома. Така мажоритарят е прибрал в портфейла си общо 16 247 640 обикновени акции.

Тъй като Вива Телеком България достигна в резултат на търговото предложение повече от 95 на сто от гласовете в общото събрание на Българска телекомуникационна компания, то най-големият акционер има право в тримесечен срок да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери.

Предложението за изкупуване следва да се одобри от Комисията за финансов надзор. Цената на тази оферта трябва да е най-малко равна на цената, предложена по приключилото на 27 февруари 2013 г. задължително търгово предложение, а именно – 2.806 лв. на акция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст