Дружества

Migration Image

Балканкар – Заря АД завърши четвъртото тримесечие на 2012-а с консолидирана загуба в размер на 90 хил. лева. Приходите му са нараснали с 10.57% на годишна база – до 10.883 млн. лева. Общите разходи обаче също отчитат ръст – от 3.93 процента.

nbsp;

Бившият приватизационен фонд Никотиана БТ холдинг АД отчете печалба от 247 хил. лв. в консолидирания си отчет в последното тримесечие. Нетните приходи от продажби в края на декември са на стойност 13.04 млн. лв. и се увеличават с 35.64 процента. Общите разходи пък отчитат ръст от 45.33 на сто.

nbsp;

Консолидираната загуба на Захарни заводи АД -Горна Оряховица, през четвъртото тримесечие е 1.536 млн. лева. Оборотът е в размер на 148.254 млн. лв., като се понижава с 3.59% на годишна база. Нетните приходи от продажби са 155.444 млн. и също намаляват с 8.15 на сто.

nbsp;

Съветът на директорите на Инвестор.БГ АД е взел решение да увеличи капитала на фирмата със 79 963 лв. чрез издаване на 79 963 нови безналични акции. То ще се извърши под условие, че книжата бъдат записани от притежателите на варанти по емисионна стойност на новите акции от 12.40 лв. за един брой.

nbsp;

Акционерите на Софарма АД са гласували за промяна по условията на обратното изкупуване на собствени акции на дружеството. То ще се извършва при минимална цена, не по-ниска от номиналната стойност на една ценна книга. В момента капиталът на Софарма е в размер на 132 млн. лв., разпределен в същия брой акции с номинал 1 лев.

nbsp;

След търговото предложение Любомир Мирчев и Таньо Танев са изкупили 1600 акции на Джерман-София АД, Дупница, което представлява 2.055% от капитала на дружеството. Двамата притежават общо 91.37% от книжата с право на глас.

nbsp;

Козметичната фирма Арома АД отчете печалба в размер на 917 хил. лв. в консолидирания си отчет през четвъртото тримесечие на миналата година. Приходите й от дейността са 27.604 млн. лв., като се понижават с 10.90% спрямо същия период на 2011-а. Общите разходи също отчитат спад – от 12.50 на сто.

nbsp;

Консолидираната печалба на холдинга БГ Агро АД е 5.337 млн. лв. към четвъртото тримесечие на 2012 година. Общите приходи са в размер на 129.497 млн. лв. и се повишават със 17.54% на годишна база. Нетните приходи от продажби в края на декември са формирали 46.90% от всички парични постъпления.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст