Оптимизмът се завръща

Migration Image

Оптимистите са склонни да мислят, че нещата отиват на добре и с готовност придобиват по-рискови активи, в резултат на което цената им литва в небесата. Песимистите пък си мислят, че лошото тепърва предстои и са готови да разпродадат по-рисковите активи, които притежават, в резултат на което цената им пада. Неслучайно оптимистът е измислил самолета, а песимистът парашута.

През седмицата излязоха позитивни данни за състоянието на най-голямата световна икономика – САЩ, и цените литнаха. В същото време данните за индустрията на стара Европа добавиха нови тъмни краски върху цялостната икономическа картина, затвърждавайки убедеността на повечето от пазарните участници, че рецесията се задълбочава. Това беше ясен сигнал за поевтиняването на рисковите активи, каквито са корпоративните облигации.

Оптимизмът у нас се завърна. Миксът от данни за състоянието на световните икономики не успя да повлияе върху доброто настроение на инвеститорите в български държавни облигации. Фактът, че имаме ново правителство, което декларира, че ще пази валутния борд и приемственост за водените досега политики и най-вече – че ще следва заложените в бюджета парични потоци. Това доведе до драстичен спад на рисковите премии за страната и породи мощни покупки на наши книжа.

Котировките на CDS (Credit Default Swap) с петгодишен матуритет слязоха до нивата отпреди политическата криза у нас и отново са 110 базисни пункта.

Купувачите на най-новата ни еврооблигационна емисия, с падеж през юли 2017 г. взеха превес над продавачите, в резултат на което цената й литна. В момента книжа от нея можеха да се купят срещу 108.96 евро за 100 номинал, което значи доходност 2.05% на годишна база. Такава беше доходността й и в деня, преди старото правителство да подаде оставка. Нека да припомня, че през последните три седмици имаше дни, в които тя можеше да се придобие на цена 108.2 евро, или при доходност 2.25% на годишна база.

Доходността и на емисията ни, деноминирана в долари, чийто падеж е през януари 2015 г., се повиши, в резултат на което доходността й се понижи. В момента книжата могат да се придобият при 1.23% годишна възвръщаемост, на каквито нива се търгуваха в средата на предишния месец. Все пак нека да спомена, че най-изгодните покупки (от гледна точка на днешния ден) се сключиха в края на месец февруари, когато това ставаше на нивата от 4.45% годишна доходност.

Съгласно предварително публикувания емисионен календар правителството в оставка пусна в обращение на вътрешния първичен пазар допълнително книжа с номинал 50 млн. лв. от емисия 400/2013. Тя е с падеж през юли 2023 г. и общото й количество в обращение вече е 150 млн. лева. Участие в аукциона, организиран от Българската народна банка на 11 март, взеха всичките 13 първични дилъри на държавни ценни книжа. Подадените от тях поръчки бяха за 100.55 млн. лв., което осигурява коефициент на покритие 2.01 пъти. Достигнатата средна продажна цена се установи на 103.44 лв. за 100 номинал, осигурявайки доходност от 3.6% на годишна база.

Книжата с остатъчен срок до падежа от четири години се договаряха на вторичния междубанков пазар при 2.3% на годишна база. Сделките със седемгодишните облигации пък се осъществяваха при 3% годишна доходност.

На 18 март ще се проведе поредният, предварително плануван от Министерството на финансите аукцион за реализация допълнително на книжа от емисия с падеж януари 2020 г. с номинална стойност 20 млн. евро. Това е третият пореден търг за тази година за тази емисия. На предишния, проведен в началото на месец март аукцион, когато се продаваха също 20 млн. евро номинал, се постигна средна доходност 2.4% на годишна база.

Искам да отбележа, че до момента от финансовото министерство са продали ДЦК, чийто падеж не е през тази година, за общо 353 млн. лв. номинал. Това е 29% от плануваните общо за годината 1.2 млрд. лева. През следващите месеци провеждането на аукциони ще се случва все по-рядко, а не както свикнахме от началото на годината, те да се правят всяка седмица. Всъщност това е практика от години, наложена от многото падежи в месец януари.


Петър Драмов, УниКредит Булбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст