Спира се продажбата и на БФБ

БФБ

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е изпратила уведомление до БФБ-София АД – София, че прекратява процедурата за продажба на борсовия оператор. Вестник БАНКЕРЪ прогнозира, че това ще се случи, в своя десети брой от миналата седмица.

На 25 февруари в агенцията е било внесено писмо на Министерството на финансите, което уведомява приватизационното ведомство, че в качеството си на собственик на 50.0542% от капитала на БФБ-София АД прекратява приватизационната процедура за дружеството. Тя предвиждаше провеждането на публично оповестен конкурс за продажба на 50.0542% от капитала на фондовата борса и още 43.70% от акциите на Централен депозитар АД. Но, тъй като БФБ има дял от 6.61% в депозитара, това означаваше, че след приватизацията купувачът щеше да притежава по повече от 50% във всяко дружество.

Основният посочен мотив са изтеклият значителен период от време от решението на Министерския съвет за приемане на Концепция за интеграция на БФБ-София и Централен депозитар в европейските и световните капиталови пазари и възлагането на процедурата по приватизация на държавното участие. Другият мотив е променената инвестиционна обстановка в страната.

От своя страна Изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация с решение от същата дата е прекратил договора с чешката Патриа Корпорейт Файненс а.с. (която е част от белгийската KBC), с който й възлага да извърши маркетинг на БФБ-София и Централен депозитар. Консултантът трябваше да изготви и анализи на правното им състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на двете дружества.

Очакванията на правителството бяха толкова големи, че бе решено за участие в конкурса да бъдат допуснати единствено водещи световни или европейски борсови оператори или борсови обединения, които не са държавна собственост. От тях се изискваше общо 2 млрд. лв. средномесечен оборот за периода от януари 2010 до декември 2011 година. Това означава достъп на ограничен кръг кандидати от ранга на London Stock Exchange, Deutsche Boerse и NASDAQ-OMX. Правителството обяви, че най-важно ще е качеството на купувача, а не колко пари предлага. А други борсови оператори, които питаха за сделката през последните месеци – Виенската и Истанбулската фондова борса, останаха извън шорт листата заради по-малките си размери. А Симеон Дянков смяташе да приключи с приватизацията на борсата и на депозитара през април.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст