Нетната печалба на ПИБ намаля с 20.8%

Migration Image

Нетната печалба на Първа инвестиционна банка намаля с 20.8% на годишна база до 28.915 млн. лв. през 2012 г., показват данните в годишния й счетоводен отчет. Тя е по-ниска и спрямо 2010-а. Намалението се дължи на по-ниските оперативни приходи, в тч. нетен лихвен доход, реализирани в условията на продължаваща нестабилна външна среда и увеличена спестовност на населението. Влияние върху дейността й оказват и нарасналите бързоликвидни, но нискодоходни активи, като парични средства и първокласни държавни ценни книжа, които пък осигуряват по-високи нива на ликвидност.

Общите приходи от банкови операции намаляват до 230.692 млн. лв. при 236.135 млн. лева. Приходите от лихви през изминалата година се покачват с 22.4 млн. лв. до 454.979 млн. лева. Разходите за лихви нарастват с 31.3 млн. лв. и в края на декември са в размер на 307.5 млн. лв., основно заради увеличената депозитна база и издаден през периода нов хибриден дълг, показва финансовият отчет на банката. В същото време нетният доход от такси и комисионни се повишава с 1.4 млн. лв. до 72.202 млн. лв. в резултат на увеличените бизнес операции и клиенти на банката.

През миналата година ПИБ подобрява и пазарната си позиция като се нарежда на пето място по печалба сред банките в страната (2011 г. – седмо, 2010 г. – осмо). Пазарният дял на банката възлиза на 5.10% на неконсолидирана основа (2011 г. – 6.23%, 2010 г. – 5%).

Към края на декември общият размер на активите на ПИБ достигна 6.907 млрд. лв., като се увеличава с 13.2% основно от ръста на привлечените средства от други клиенти.

Първа инвестиционна банка има изградена широка мрежа от над 600 банки кореспонденти, чрез които извършва международни разплащания и операции по търговското финансиране в почти всички части на света. Банката изпълнява международни преводи в над 140 чуждестранни валути, издава чекове и изпълнява различни документарни операции.

Към 31 декември миналата година Първа инвестиционна банка има общо 152 клона и офиса: централа, 150 клона и офиса, покриващи територията на България и един чуждестранен клон в Кипър.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст