Дружества

Migration Image

Св. Св. Константин и Елена холдинг АД е на печалба през 2012 г. в размер на 1.152 млн. лева. Нетните приходи от продажби са се увеличили със 17.66% на годишна база – до 5.111 млн. лв., и осигуряват 70.60% от всички парични постъпления. Общите разходи отчитат спад от 4.20 процента.

nbsp;

Печалбата на бившия приватизационен фонд Синергон холдинг АД в края на 2012 г. е в размер на 114 хил. лева. Дружеството има приходи от 2.666 млн. лв., като те се свиват с 21.36% на годишна база. Общите разходи също намаляват – с 20.33 процента.

nbsp;

Дистрибуторът Софарма трейдинг АД отчита печалба през миналата година от 7.349 млн. лева. Нетните приходи от продажби са в размер на 466.635 млн. лв. и се увеличават с 4.36 процента. Активната търговска дейност вдига и общите разходи за дейността – с 4.09 процента.

nbsp;

Загубата на Северкооп Гъмза холдинг АД за миналата година е 102 хил. лева. Общо продажбите на бившия приватизационен фонд са 584 хил. лв., което е с 46.57% по-малко спрямо 2011-а. Общите разходи за дейността на холдинга обаче нарастват с 28.22 процента.

nbsp;

Фирмата за производство на целулоза Свилоза АД отчита печалба в края на миналата година от 936 хил. лева. Нетните й приходи от продажби намаляват с 34.34% на годишна база и в края на декември са за 3.344 млн. лв. и формират 91.32% от паричните й постъпления. Общите разходи също отчитат спад от 8.62 на сто.

nbsp;

Застрахователното дружество Евроинс АД е намалило акционерното си участие в капитала на Формопласт АД с 25 000 акции. След извършената промяна то притежава 212 218 книжа, или 4.928% от капитала на фирмата, която произвежда инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, както и пластмасови изделия.

nbsp;

Бутиковата винарна Тодоров АД е на загуба през миналата година в размер на 252 хил. лева. Приходите й от дейността са за 1.508 млн. лв., което е с 13.38% повече спрямо 2011-а. Общите разходи отчитат спад – от 12.53 процента.

nbsp;

Печалбата на Проучване и добив на нефт и газ АД – Плевен, в края на 2012 г. е 11.536 млн. лева. Нетните приходи от продажби на фирмата са в размер на 36.391 млн. лв. и формират 95.45% от общите приходи. Спрямо 2011 г. те се увеличават с 25 на сто. Разходите за дейността също отчитат ръст, но само от 0.61 процента.

nbsp;

Фирмата за производство на пластмасови изделия Момина крепост АД е на печалба през миналата година в размер на 14 хил. лева. Нетните й приходи от продажби са в размер на 4.788 млн. лв. и намаляват на годишна база с 5.15 на сто. Общите разходи също отчитат спад – от 5.41 на сто.

nbsp;

Бившият приватизационен фонд Българска холдингова компания АД е на загуба в края на 2012 г. в размер на 597 хил. лева. Приходите на дружеството са 1 682 хил. лв., като се понижават с 12.12% на годишна база. Общите разходи, които са направени за дейността, намаляват с 12.83% спрямо декември 2011-а.

nbsp;

Текстилната фирма Велбъжд АД се отчете с печалба в края на миналата година от 21 хил. лева. Общите й приходи са 1.532 млн. лв., като се свиват с 0.71 на сто. Нетните приходи от продажби са на стойност 1.526 млн. лв. и осигуряват 99.61% от всички парични постъпления.

nbsp;

Енергоремонт Бобов дол АД е с печалба в края на 2012 г. в размер на 1.096 млн. лева. Приходите му за периода са за 9.033 млн. лв., което е с 5.23% по-малко на годишна база. Общите разходи за дейността също отчитат спад – от 4.84 процента.

nbsp;

Фирмата за производство на торове Неохим АД регистрира загуба в размер на 8.218 млн. лв. в консолидирания си отчет към четвъртото тримесечие на 2012-а. Приходите й са на стойност 260.595 млн. лв., като се понижават с 10.51% на годишна база. Общите й разходи също отчитат спад – от 1.33 на сто.

nbsp;

Завод за шлифовъчни машини АД – Асеновград, се отчете пред акционерите с печалба в края на 2012 г. в размер на 2 хил. лева. Нетните приходи от продажби на фирмата са за 1.846 млн. лв. и формират 98.45% от всички парични постъпления. Спрямо 2011-а те се увеличават с 3.71 на сто. Общите разходи се увеличават с 1.52 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст