Дивиденти пълнят сметките на инвеститорите

Migration Image

Дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) отново се очертават като шампиони в разпределянето на дивиденти и през тази година. Освен че това им е заложено по закон, добрите им финансови резултати също са предпоставка за това. Още три дружества се включиха в кампанията за разпределение на печалбите, които са заработили през миналата година.

Добрата новина е, че някои от тях даже повишават сумите, с които ще зарадват своите акционери.

Директорите на

Адванс Терафонд АДСИЦ

което е част от групата Карол АД, предлагат да бъдат разпределени като дивидент 99.94% от печалбата на фонда за финансовата 2012 година. Решението за това ще вземе насроченото за 16 май общо събрание. Става въпрос за сума в размер на 41 985 391.15 лв., като всеки акционер ще получи брутен дивидент от по 0.493 лв. на една акция от капитала на дружеството. От това гласуване пък зависи дали акционерите ще се съгласят да освободят от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалата година.

Печалбата на фонда е формирана основно от продажбата на 79 296 дка земеделска земя през миналата година при средна цена от 873.2 лв. за декар, става ясно от отчета. Адванс Терафонд е най-големият собственик на земеделска земя у нас след държавата. Част от нея се продава, а парите се използват за комасиране на земеделски парцели, в които дружеството съсредоточава своята дейност.

Паричните средства на Адванс Терафонд към края на декември са 76 млн. лв., което означава, че ще могат да посрещнат плащанията по дивидентите без проблем. Всичко това ще случи след обсъждане на дейността на дружеството и приемане на годишния му финансов отчет за 2012-а.

Адванс Терафонд е изплащало дивиденти през последните три години, в които най-висока е била сумата за 2011 г. – на 0.25 лв. за една акция.

Акциите на Адванс Терафонд са едни от малкото, които присъстват и в четирите борсови индекса – SOFIX, BG40, BGTR30 и BGREIT. За последно сделка с тях е имало на 3април при цена 2.663лв. за брой.

Инвестиционната цел на Адванс Терафонд е до края на 2013-а да притежава 225 хил. дка в най-подходящите земеделски райони на страната.

Най-голям дял от дивидентите ще получат Станимир Каролев (учредител на Карол), който държи 20.70%, и Карол Финанс ЕООД с 19.26% във фонда. Другите акционери са InternationalFinanceCorporation със 17.70% и PetercamB Fundс 5.23%, а останалите 37.11% са собственост на по-малки инвеститори.

Куантум Дивелопмънт АДСИЦ

което работи в областта на недвижимите имоти, също предвижда да попълни сметките на акционерите си с дивиденти, става ясно от поканата за общото му събрание, което ще се проведе на 14 май. На него акционерите трябва да решат дали да се задели за дивидент сумата в размер на 1 044 600 лв., което прави приблизително по 1.61 лв. на акция. Останалите 116 067 лв. ще влязат във фонд Неразпределена печалба.

Дружеството отчете печалба за миналата година в размер на 1 160 667 лв., която се формира основно от приходи по договори за наем на помещения в търговските центрове Куантум в София, Меркадо в Бургас и Меркадо във Велико Търново.

На общото събрание ще бъде отчетена и дейността на Куантум Дивелопмънт през миналата година и ще бъде гласувано решение за отдаване под наем на дълготраен материален актив.

Дружеството е изплащало дивиденти през всяка година от 2007 г. насам, като най-висока сума акционерите са получили за 2010 г. в размер на 2.80 лв. на една ценна книга.

Капиталът на фонда е разпределен между Ей Си Карпет ЕООД – Бургас, което държи 47.9% от капитала, Куантум Инвестмънтс АД – Варна с 47.5% от книжата с право на глас. Останалите са собственост на Си Би Си АД – София.

През 2013 г. фондът предвижда приходи от сключените договори за отдаване под наем на изградените търговски обекти в София, Бургас и Велико Търново. Дружеството няма нови инвестиционни намерения, но в случай че възникнат такива за финансирането им, ще бъдат използвани собствени средства (приходи от наеми) и при необходимост привлечени средства.

Агро Финанс АДСИЦ

което развива дейност в областта на недвижимите имоти, и по-специално – в земеделски земи, предвижда да плати минимум 4.59 ст. брутен дивидент на акция за 2012 година. Това означава, че общо 1.478 млн. лв., или 90% от печалбата за миналата година, определена за разпределение, ще се влее в джобовете на акционерите. Паричните средства на фонда в края на 2012-а са 2.9 млн. лева.

Агро Финанс притежава 140 828 дка земеделска земя към края на 2012-а при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.97 лв. на декар. Общо 89.14% от имотите му са в три от шестте района на страната – Северозападен, Северен централен и Североизточен район, които се характеризират с високо качество на земеделската земя и с потенциал за развитие на земеделието. В областите Монтана, Плевен и Враца фондът е собственик на общо 84 хил. декара.

Отдадените под аренда и наем земи за текущата стопанска 2012/2013 г. са 137 хил. дка, а средната договорена рента е в размер на 32.01 лв. на дка при 27 лв. за предходната земеделска година.

Последната сделка с акциите на Агро Финанс е от 3 април, а цената стигна до 2.03 лв. за брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст