Златото олекна

Migration Image

Цената на златото, която е вечният барометър за инвеститорските настроения, олекна в резултат на неочаквано лошите новини за състоянието на щатската икономика. На практика това означава, че са намалени очакванията за покачване на инфлацията. Ето защо цената на сигурните държавни ценни книжа се покачи, а доходността им съответно се срина.

Факторите, даващи отражение, които влияят върху процесите на международните финансови пазари, се отразиха разнопосочно върху цените на българските книжа, търгувани зад граница. Цените на книжата, деноминирани в евро, се повишиха, което е напълно в унисон с настроенията на пазарите. В същото време обаче нивата, при които се търгуваха деноминираните в долари глобални български облигации, се понижиха главно поради носения от тях валутен риск.

През седмицата евроблигациите ни с падеж през юли 2017 г. не бяха подминати от инвеститорския интерес. Те успяха да добавят 15 цента към цената си, която достигна 109.15 евро за 100 номинал. Доходността им се понижи до 1.98% и е по-ниска с 6 базисни пункта спрямо предишната седмица.

При 112.1 щ. долара за 100 номинал вече може да се напазарува доларовата ни глобална облигация, която е с падеж януари 2015 г. Това е с 20 цента по-евтино спрямо предишната седмица. Доходността й е 1.3 процента.

Цените на книжата ни, търгувани на вътрешния пазар, запазиха самообладание и останаха почти непроменени.

Голям интерес всред дилърите предизвикаха държавните ни книжа с остатъчен срок до падежа от пет години. Годишната им доходност беше около 2.25 процента. Облигациите с падеж след седем години се договаряха в диапазона 2.95 и 3% годишна доходност. ДЦК с падеж след десет години се търсеха на нивата от 3.55% годишно, но до сделки с тях така и не се стигна.

За първите три месеца на годината Министерството на финансите изплати на падежа им държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар с номинална стойност 160 млн. лева. В същото това време, без да се взема предвид 800-те млн. лв. целеви шестмесечен бон, са пуснати в обращение нови държавни книжа с номинална стойност 440 млн. лв., което представлява 37% от общо заложените в инвестиционната политика 1.2 млрд. лева. Общата сума на вътрешния дълг в момента е 5.9 млрд. лв., в което число влизат и споменатите 800 млн. лв. бонове.

През месец април няма падежи на ДЦК, но за сметка на това ще се продават допълнителни количества от емисии книжа, които вече са в обращение с номинална стойност 90 млн. лева.

Всъщност предвидените за месеца аукциони са два – първият вече е насрочен и ще се проведе на 8 април. На него за реализация са предложени 40 млн. лв. номинална стойност от емисия с падеж януари 2016 година. Да припомня, че от нея на пазара вече циркулират 40 млн. лв. номинал, купени от първичните дилъри в края на януари на цена 101.11 лв. за 100 номинал, носеща им доходност 1.12% на годишна база. Със сигурност дилърите сега ще предложат по-ниски цени, т.е. ще поискат поне с 20 базисни точки по-висока доходност. Основната причина за това ще бъдат завишените рискови премии за страната ни, които на международните финансови пазари намират изражение като CDS (Credit Default Swap). Банките имат предостатъчно свободни налични левови ресурси, което е предпоставка за успешната продажба и на тази порция от емисията.

Петър Драмов, УниКредит Булбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст