Доходността нарасна на запад, на юг е хилава

Migration Image

Пазарите на държавен дълг направиха очакваната корекция на силното си движение след разгара на кипърската криза. Най-сериозно тя се изрази при книжата на страните от ядрото на еврозоната. Немските бундове бяха под натиск през цялата седмица и той бе подкрепен от това, че през март инфлацията в най-голямата икономика на еврозоната се запази на ниво от 1.8 процента. Доходността по ключовите десетгодишни немски книжа достигна 1.311%, нараствайки с 9.4 базисни точки. Подобна бе картината и при холандските книжа със същия матуритет. Те добавиха 12.3 базисни точки към доходността си, която достигна 1.727 процента.

Интересно се развиха събитията на пазара на джилтове през седмицата. Фючърсният пазар за тези книжа на Острова отбеляза исторически рекорд на обемите през изминалото тримесечие, подхранван от спекулациите за покачване на доходностите. И тук инфлацията даде своя принос, като остана за 39-и пореден месец над ключовите нива. (Фючърсните пазари са мястото, където инвеститорите могат да придобият къса позиция в даден финансов инструмент на много по-ниска цена от пазарите с доставка срещу плащане.) Доходността по десетгодишните джилтове достигна 1.765%, нараствайки с 13.5 базисни точки.

Изминалата седмица бе една от най-натоварените на пазарите на държавен дълг. Според базираната във Франкфурт Комерцбанк АГ европейските правителства и Фондът за финансова стабилност са пласирали книжа с номинал 31.7 млрд. евро през изминалите пет дни, което е най-високото ниво от началото на годината. Най-интересен бе аукционът за италиански ДЦК с номинал 7.2 млн. евро и с различни матуритети. На него бе постигнато значително намаляване на доходностите. Италианските десетгодишни ценни книжа се търгуват при търсена норма на възвръщаемост от 4.30% – най-ниската от 25 февруари насам. По-значителни постижения отбелязаха испанските ДЦК със същия матуритет, които достигнаха доходности от 4.61% – най-ниските от 17 ноември 2010 г. насам. Потвърждението, че периферията на еврозоната е имала силна седмица, дойде и от доходността на ирландските книжа, които отбелязаха най-ниската си стойност от март 2007 г. насам – 3.88% при десетгодишните книжа.

Корекция се наблюдаваше и на други ключови пазари на държавен дълг. Въпреки опасенията на анализаторите за скоростта на растеж на американската икономика, изразена в очаквания нулев месечен ръст на продажбите на дребно, трежъритата отбелязаха покачване на доходността, подкрепено от общото търсене на по-високи нива от инвеститорите. Тези с десетгодишен матуритет отбелязаха седмично повишение от 7.5 базисни точки – до 1.789 процента. На този фон спад в доходностите очаквано се наблюдаваше при японските ДЦК като реакция на разширяването на политиката по изкупуване на книжа от Японската централна банка. Този спад и предизвиканият от него глад за по-високи доходности доведоха до исторически рекордно ниски нива на доход по ДЦК на редица държави от Тихоокеанска Азия и Южна Америка.

nbsp;

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.


Николай Ваньов

Брокер, Инвестбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст