Дружества

Migration Image

Арома АД е на печалба през първите три месеца на годината в размер на 275 хил. лева. Общите приходи на дружеството са 6.159 млн. лв., като са с 8.50% по-малко на годишна база. Продажбите за периода са на стойност 6.121 млн. и формират 99.38% от всички приходи. Спрямо първото тримесечие на 2012-а те намаляват с 8.81 на сто.

nbsp;

От 3 юни започва търговията на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, на емисията, с ISIN код: BG2100006134, издадена от Индустриален холдинг България АД -София. Тя е в размер на 299 998 облигации с номинална стойност 100 лв. всяка. Крайна дата за търговия с тези книжа е 9 април 2015-а.

nbsp;

Плевенската фирма за производство на машини за енергетиката Вапцаров холдинг АД отчита намаление със 74% на консолидираните приходи от продажби до 670 хил. лв. през първото тримесечие на тази година. Печалбата й пък е 432 хил. лева.

nbsp;

Рекламната компания Билборд АД увеличи с 14% на годишна база консолидираните си приходи до 7 млн. лв. за първото тримесечие. Ръстът при продажбите на услуги е 44%, като в края на март те са на стойност 993 хил. лева. Печалбата обаче намалява – с 67%, до 62 хил. лева.

nbsp;

Консолидираната загуба на Синергон холдинг АД се увеличава с 48% на годишна база до 3.9 млн. лв. за първото тримесечие. Причините за това е сривът в строителния бранш и променените условия при търговията с отоплителни материали и горива. Приходите от продажби се увеличават с 12.67% спрямо същия период на миналата година.

nbsp;

Печалбата на Параходство Българско речно плаване АД за 2012 г., която е в размер на 2 003 877.99 лева, да бъде разпределена към фонд Резервен. Това предлагат мениджърите в дневния ред на редовното общо събрание, което ще се проведе на 29 юни. Предвижда се тези средства да се използват за увеличение на капитала на дружеството.

nbsp;

Металургичната фирма Алкомет АД завърши с печалба първите три месеца на годината от 1.436 млн. лева. Нетните продажби са в размер на 74.281 млн. и осигуряват 99.98% от всички приходи. Спрямо същия период на миналата година те се увеличават с 8.43 на сто. Общите разходи отчитат ръст – от 8.15 на сто.

nbsp;

Бившият приватизационен фонд Холдинг Нов век АД приключи със загуба през първите три месеца на годината в размер на 248 хил. лева. Приходите на дружеството са 56 хил. лв., като намаляват със 78.04% на годишна база. Общите разходи също отчитат спад – от 25.31 на сто.

nbsp;

Нов съвет на директорите от три фирми ще управлява Ямболен АД – Ямбол, става ясно от протокола от редовното общо събрание. В него влизат: Chimimport Investment And Fertilaizer Inc. със седалище Роуд Таун, Тортола (Британски Вирджински острови), Съни Сендс ЕООД – София и КАСВ ЕООД. Ямболен АД се отчете с печалба в края на декември в размер на 148 хил. лева.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст