Светлината в тунела вече се вижда

Migration Image

Все повече световноизвестни икономически анализатори съзират светлина в тунела. Тя обаче няма да добие ясни очертания сега и веднага, а от другата година. Това ми напомня на предизборните обещания на много от нашите политически партии. Една от тях твърдеше, че ако дойде на власт, минималната работна заплата ще стане 450 лева. Днес, когато вече има и правителство, казват, че ще си изпълнят обещанието, но в края на мандата, т.е. 2017 г., а дотогава я камилата, я камиларят.

В този ред на мисли, анализаторите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие вече предричат постепенно излизане от кризата, което през следващата година вече ще усетим и ние, простосмъртните. Те прогнозират тазгодишен ръст на САЩ и Япония и ускоряването му през 2014-а, когато и Европа вече ще отчете положителни тенденции. Тези и други подобни коментари бяха достатъчни за дилърите, за да предприемат масивни разпродажби на сигурните, но по-малко доходни държавни ценни книжа и покупката на по-рисковите, но по-доходоносни корпоративни.

Цените на българските книжа също бяха повлияни от тенденциите на международните пазари. Облигационните ни емисии, търгувани на международните финансови пазари, вече са по-евтини, респективно носят по-висока доходност. Книжата ни, деноминирани в евро с падеж юли 2017-а, поевтиняха с още 30 цента и могат да се закупят на цена 109.5 евро за 100 евро номинал. Носената от нея доходност се повиши и е 1.83% спрямо 1.76% от преди седмица.

Цената на доларово деноминираната ни облигационна емисия отбеляза 18-месечно дъно. В момента тя е 111.4 щ.долара за 100 номинал и осигурява доходност от 1.11% на годишна база. А само преди седмица можеше да се купи при цена 111.75 щ.долара, осигуряваща 1.01% годишна възвръщаемост на инвестицията. Котировките и на търгуваните на вътрешния междубанков пазар държавни облигации бяха повлияни от движенията на международните пазари. Понижението доведе до повишаване на доходността им, която е в обратно следствена връзка с цената. Облигациите с падежи след три и четири години добавиха по още пет базисни точки към доходността си и вече се договарят при съответно 1.30 и 1.70%, 1.95% на годишна база. По-дългосрочните (пет и седем годишните) вече се търгуват с десет базисни точки по-високо, съответно 1.95 и 2.75% годишна доходност. Сделките с най-дългосрочните книжа, тези с падеж след десет години, се случваха при годишна доходност 3.4 на сто.

Българска народна банка проведе редовен, предварително залегнал в емисионния календар на Министерство на финансите, аукцион, който се състоя на 27 май. Чрез него се пуснаха в обращение допълнителни 50 млн. лв. номинал от емисия с падеж юли 2023-а. В резултат на това от нея в обращение на вторичен междубанков пазар сега циркулират 200 млн. лв. номинална стойност. Участие за покупката им взеха всичките 13 първични дилъри на ДЦК. Подадените поръчки са за близо 100 млн. лв., сума, която осигури коефициент на покритие два пъти гарантиращо успеха на търга. Достигнатата средна продажна цена се установи на 105.05 лв. за 100 номинал, осигуряваща 3.41% годишна възвръщаемост на инвестицията. Нека да припомня, че номиналът ще се олихвява при 4% на годишна база.

Средната за петия месец стойност на индексът ЛЕОНИЯ, безпристрастно отчитащ лихвените нива на еднодневните депозитни сделки, сключвани на междубанков паричен пазар, продължава да е на исторически ниските нива от едва 0.01% на годишна база. Това е и стойността на основният лихвен процент за юни.


Петър Драмов,

УниКредит Булбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст