Взаимните фондове се борят за клиенти

Migration Image

От 2006 г. в. БАНКЕРЪ представя всяко тримесечие две свои уникални класации: според резултатите за периода на управляващо дружество и на дружество инвестиционен посредник. Годишният цикъл завършва с награда за най-успешните мениджъри. Призът за най-добро управляващо дружество у нас за 2006, 2007, 2008 и 2009 г. получи Елана фонд мениджмънт АД. През 2010-а наградата заслужи ДСК Управление на активи АД. През следващите 2011 и 2012-а тя беше поделена между ДСК Управление на активи АД и Райфайзен асет мениджмънт (България) ЕАД.

В този брой представяме поредната тримесечна класация за дейността на управляващите дружества през първото тримесечие на 2013 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат на собствени изчисления. Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март 2013 година.


nbsp;

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

Пет са критериите, които използваме при класирането на управляващите дружества: нетна стойност на публично набраните активи (т.е. тези, инвестирани в колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип); нетна стойност на активите под доверително управление (в индивидуални портфейли, управлявани по преценка на управляващото дружество, без специални нареждания от клиенти); брой на управляваните колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип; средни активи на клиент под доверително управление; брой на индивидуалните клиенти.

Подреждането се извършва по точки, като първите десет по всеки критерий се премират с 10, 9, 8 и т.н. в низходящ ред, а за да участва дадена компания в крайното класиране, тя трябва да е била в Топ 10 поне по два от петте показателя. Максималният възможен брой точки, които едно дружество може да получи е 50.

nbsp;

nbsp;

Инвеститорите продължават да търсят различни възможности за умножаване на парите си въпреки несигурната икономическа среда у нас. Доверителното управление и вложението в договорен фонд водят в списъка на алтернативите. Българските договорни фондове отчитат увеличение на активите си през първото тримесечие на тази година. Освен усъвършенстването на умението да привличат клиенти те се възползват и от промяната в нагласите на на фирмите и домакинствата да влагат парите си.

Анализаторите отчитат ръст на капиталовия ни пазар от началото на годината, а там се влагат, както показва статистиката, голяма част от парите на взаимните фондове. Освен това трябва да се отбележат и сигналите за бягство от банковите депозити, особено след като и данъкът върху лихвите започна да източва част от парите на инвеститорите.

През първото тримесечие станахме свидетели и на организационни промени в някои от управляващите дружества. Комисията за финансов надзор вписа три нови договорни фонда, които организира ДСК Управление на активи. Райфайзен асет мениджмънт (България) пък преобразува три от договорните си фондове, които се обединиха в един нов – Райфайзен (България) Глобал Растеж.

С класирания в челната тройка по всички показатели в класацията на в.БАНКЕРЪи с едно първо място ДСК Управление на активи затвърди силното си представяне от последните три месеца на миналата година. Дружеството събра 43 точки (от възможните 50) и е призьор в подредбата Управляващо дружество на първото тримесечие на 2013 г.. Райфайзен асет мениджмънт (България) отново го следва по петите – с една точка по-малко то заема второто място. Със стабилно представяне (и две първи места през периода) Ти Би Ай Инвест взе 32 точки и измести от почетната стълбица Елана фонд мениджмънт (с 31 пункта).

В края на март българските колективни схеми продължиха да увеличават активите си и вече държат в портфейлите си общо 568.874 млн. лв., което представлява ръст от над 51 млн. лв. спрямо резултата от декември миналата година. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

nbsp;

десетте номинирани управляващи дружества от края на миналата година вървят отново в пакет. Двата банкови фонд мениджъри, които водеха тогава класацията, пазят местата си, и то в същия ред. Райфайзен асет мениджмънт (България) добавя 16 млн. лв. за първите три месеца и с акумулираните общо 186.372 млн. лв. фонд мениджърът е едноличен лидер. Той остава единственият успял да прескочи границата от сто милиона лева активи. Конкурентът му – ДСК Управление на активи, спечели още 41.907 милиона и с 90.951 млн. лв. пази втората си позиция. В края на тримесечието ЦКБ асет мениджмънт с акумулираните общо 33.568 млн. лв. (плюс 7 млн.) измести от третото място Елана фонд мениджър. През миналата година фондът от групата Елана редовно се вклиняваше между банковите управляващи дружества по този показател.

Инвеститорите все по-пестеливо подхождат към предлаганите им възможности за умножаване на парите. Това може би е и причината да отбелязваме по-голям интерес към влагане на средства в доверително управление на активи. Индивидуалната инвестиционна стратегия, която се съобразява с профила на всеки един клиент, и осигуряваната по-високата печалба увеличават броя на вложителите. Тази й специфика, естествено, прави по-трудно събирането на информация по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

nbsp;

както и по другия, свързан с него – средни активи на клиент. Ти Би Ай асет мениджмънт е безспорният лидер тук. Портфейлът му обаче леко е изтънял в края на март и той вече управлява активи за 137.065 млн. лева. Въпреки това фирмата остава единствената, която е прескочила гросмайсторската граница от сто милиона лева за периода януари-февруари-март. При втория – Райфайзен асет мениджмънт (България), се отчита ръст в обема на привлечените средства, а в портфейла му се пазят 43.493 милиона. Новото име сред номинираните е Експат асет мениджмънт ЕАД, но това не му попречи да стъпи на почетната стълбица с акумулираните 40 млн. лева.

ДСК Управление на активи и КТБ асет мениджмънт пазят местата си от четвъртото тримесечие на 2012-а, освен това имат и повече пари за управление.

Повечето от фонд мениджърите спазват уговорката за поверителност по отношение на клиентите си, което пък прави трудно събирането на данни за акумулираните активи. Логично е, че големите дружества, които са привлекли най-много парични средства за доверително управление, са сред номинираните и в подреждането при показателя

средни активи на клиент под доверително управление

nbsp;

Ти Би Ай асет мениджмънт е на първото си място и в края на март тази година, въпреки че средствата на човек са намалели с малко. Следващите го – отново две банкови управляващи дружества – ДСК Управление на активи и Райфайзен асет мениджмънт (България), са увеличили сумата на средното вложение на един човек.

Промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

се случват рядко, особено след 2009-а. Най-големите играчи отново са окупирали Топ 10. Единадесет от управляващите дружества запълват списъка на номинираните. Това е напълно логично предвид факта, че те са организирали 59 фонда при общо 99 вписани в регистъра на Комисията за финансов надзор.

С новите си фондове ДСК Управление на активи е без конкуренция на върха, като има в портфейла си вече девет схеми. Елана фонд мениджър отстъпи лидерската позиция. Той управлява седем собствени фонда, а предлага дялове и от още един – Защитен фонд. След него са две фирми с по шест фонда. Списъкът на номинираните се допълва от три компании с по пет схеми, а с по четири са други четири дружества.

Инвеститорите все по-внимателно управляват парите си и предпазливостта остава водещият мотив при вземане на решения и през първата четвърт на тази година. По тази причина няма големи размествания сред управляващите дружества по показателя

брой на индивидуалните клиенти

И това подреждане е следствие от желанието на фонд мениджърите да разкриват такава поверителна информация. През изминалите години всеки от тях е събрал свой кръг от вложители, които са му поверили средствата си. Няма го вече и това преливане на инвеститори и пари между взаимните фондове. Първа ФБК оглавява подреждането далеч пред конкурентите си. В неговите колективни схеми са привлечени 13 хил. души. След него остават два банкови фонд мениджъри – ДСК Управление на активи и Райфайзен асет мениджмънт (България). Във фондовете на първия са се включили 6280 инвеститори, а вторият се грижи за парите на 1793 клиенти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст